10 najnowszych trendów w infrastrukturze IT

Infrastruktura centrów danych

Eksperci prognozują, że przyszłe centra danych będą budowane na bazie topologii fabric, pozwalającej na szybszą adaptację centrum do zmieniających się wymagań. Serwery, urządzenia sieciowe, pamięci masowe będą ze sobą połączone stanowiąc odrębne elementy infrastruktury (w odróżnieniu od podejścia serwerocentrycznego).

Rozlokowane zasoby pozwolą optymalizować działanie centrów danych, dostosowując ich pracę do aktualnych obciążeń, zwiększonej liczby użytkowników itp.

Zobacz również:

  • Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla technologii i biznesu
  • Nowe dyski do serwerów trafiają na rynek - mają 22 TB pojemności

Rosnąca złożoność IT

Nowe technologie i zmieniające się trendy (wirtualizacja, mobilność, chmury obliczeniowe) powodują, że stopień skomplikowania współczesnego IT jest bardzo wysoki.

W kolejnych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów potrafiących zapanować nad rozwijającą się technologią i przewidzieć, jakie efekty może przynieść budowa określonych rozwiązań.

Pamięci masowe i Big Data

W czasach, gdy nieustannie przesyłane bądź składowane są petabajty danych, wiele firm chciałoby mieć mechanizmy pozwalające analizować zawartość takich informacji, by szybciej i sprawniej dostrzegać tendencje rynkowe.

Polecamy Big Data gorącym tematem CEBIT 2012

Jak przekonuje Cappuccio większość danych ma nieuporządkowaną strukturę, niepodlegającą żadnym łatwym do rozpoznania wzorom. Firmy będą jednak pracować nad wykorzystywaniem zalewu danych pochodzących od użytkowników do własnych celów biznesowych.

Koniec zwykłego help desku

Mobilność, konsumeryzacja IT, rozwój usług chmurowych - wszystkie te tendencje mogą doprowadzić do końca lub znacznej modernizacji tradycyjnego help desku. Według Cappuccio, rolę konsultanta zastąpią źródła sieciowe, blogi, fora internetowe czy materiały pozyskiwane ze stron producentów danych rozwiązań.

Polecamy Pięć narzędzi Help Desk

Sieci sterowane programowo w centrum danych

W ciągu kilku następnych lat znaczący rozwój prognozowany jest również w nowoczesnej dziedzinie sieci sterowanych programowo (Software-Defined Networks). Dzięki oddzieleniu sprzętu od warstwy oprogramowania w łatwy sposób będzie można kształtować warunku działania sieci.

Według analityków Gartnera sieci SDN staną się kluczowym elementem centrów danych kolejnej generacji.


TOP 200