Zbudowaliśmy fundamenty

Z Philipem Thomasem, nowym szefem projektu Poltax ze strony Bulla, rozmawia Marian Łakomy

Z Philipem Thomasem, nowym szefem projektu Poltax ze strony Bulla, rozmawia Marian Łakomy

Po obejrzeniu w działaniu wstępnej wersji systemu Poltax- Release 2, wydało mi się, że aplikacja jest niesłychanie skomplikowana, gdyż wbudowano w nią wszystkie reguły dotyczące zasad obliczania podatków, przypadki specjalne, wyjątki itp. Wiadomo mi, że taki sposób opracowania aplikacji jest wynikiem wymagań Ministerstwa Finansów. Jaka jest Pańska opinia na ten temat?

Moim zdaniem, gdybyśmy wystartowali z projektem Poltax obecnie, to na pewno nie wykonalibyśmy go tak samo, jak realizujemy go obecnie.

A jak należałoby go robić?

Nie wiem czy warto abyśmy zagłębiali się w takie rozważania. Jeżeli jednak spojrzymy na historię rozwoju informatyki, łatwo zauważymy, że posuwa się ona trochę po sinusoidzie: najpierw centralizujemy, potem decentralizujemy, następnie zaś znowu centralizujemy. Jeżeli więc buduje się jakiś system w innym okresie rozwoju, to buduje się go zupełnie inaczej.

Poltax wystartował w 1990 r. i sądzę, że został zaprojektowany w całkiem rozsądny sposób. Wszystkie dane dotyczące podatków, przepisy i rozporządzenia podatkowe zostały zamieszczone w jednym miejscu: w podstawowej bazie systemu (foundation data). Oznacza to, że zmiana przepisów podatkowych wpływa jedynie na zawartość tej bazy podstawowej. Oczywiście, nie wygląda to tak, że znaczna zmiana tej bazy nie wymaga żadnej zmiany w aplikacji, ale nie są to zmiany zasadnicze.

Wróćmy do skomplikowania aplikacji. Zawiera ona ponad 400 funkcji i wiele setek różnych ekranów. Nie sądzi Pan, że jest zbyt skomplikowana, jak na codzienne potrzeby Urzędów (US) i Izb Skarbowych (IS)?

Jeżeli spojrzymy na typową aplikację, np. Microsoft Word, to zawiera ona ogromne możliwości, rzadko wykorzystywane przez użytkownika. Tylko nieliczne z nich są używane w codziennej pracy. Podobnie jest z Poltaxem. Ma on wbudowanych wiele możliwości, z których urzędnik w US i IS zapewne nigdy nie będzie musiał korzystać.

A co z tymi specjalnymi przypadkami i sytuacjami wyjątkowymi?

Jest takie powiedzenie w informatyce: "Jak już wszystko zawiodło -przeczytaj podręcznik".

Jaki jest obecny stan Poltaxu?

Zbliżamy się do końca. Obecnie będziemy dążyć do pełnego rozprzestrzenienia uaktualnionej wersji (Release 1.1) tego, co było dostarczone w ub.r. Powinno to nastąpić w tym miesiącu. Wprowadzamy zmiany do modułu księgowego i chcemy poddać go testowaniu. Przewidujemy, że testowanie modułu w 2 lokalizacjach pilotażowych i 11 lokalizacjach testowych potrwa ok. 6 tygodni. Następnie będziemy dążyć do uzyskania pełnej akceptacji systemu.

"Jeżeli miałbym narysować obraz tego co zrobiliśmy, to powiedziałbym że zbudowaliśmy fundamenty i ściany systemu podatkowego. Ministerstwo zaś powinno teraz nadbudować na nim drugą warstwę, pomalować na biało, wywiesić wiechę i zacząć używać. Myśmy zbudowali podstawy, działające podstawy i to właśnie mieliśmy zrobić".

Jest jeszcze wiele cech systemu, które dobrze by było mieć. Ale jest to rola ministerstwa, które ma dobre podstawy do ich zbudowania. Dostarczamy mu kompletne środowisko do opracowania rozszerzeń działającego systemu.

Ministerstwo także powinno zdecydować kiedy zamierza rozprzestrzenić na cały kraj moduł księgowy, wymagający przeszkolenia wielu osób w nowych zasadach prowadzenia księgowości.

Nadal istnieje wiele możliwości rozwoju systemu. Podam prosty przykład. Wiele z funkcji jest ukrytych w kolejnych poziomach menu. Czasem wymaga to sięgania bardzo głęboko. Jeżeli te funkcje okażą się potrzebne, można je wydobyć nawet na najwyższy poziom menu.

Mówi Pan, że obecny system stanowi dobrą bazę do przyszłego rozwoju. Czy Bull jest zainteresowany dalszą współpracą z MF w tej dziedzinie?

Bylibyśmy zachwyceni mogąc dalej rozwijać system. Bylibyśmy zachwyceni mogąc nadal współpracować z MF w wielu innych sprawach. Bull jest organizacją komercyjną: budując dobre stosunki z zespołem MF i przekazując swoją wiedzę, mamy nadzieję na dalsze współdziałanie.

Jakie dziedziny współpracy ma Pan na myśli?

Celem mojej działalności w Polsce jest doprowadzenie do pełnej akceptacji systemu Poltax. Złożyłem jednak MF ofertę współpracy zarówno w zakresie dalszego doskonalenia systemu podatkowego, jak i ofertę idącą dalej. Na przykład MF pilnie potrzebuje dobrego systemu sieciowego do wszystkich US i IS. Każdą zmianę systemu trzeba teraz przeprowadzać ręcznie w 360 lokalizacjach. Wszystko to da się zrealizować przez sieć. Bull zawsze był dobry w systemach sieciowych. Chcemy ponadto zaoferować MF nasze nowe systemy komputerowe o większej mocy obliczeniowej i większych możliwościach.

Jak układa się współpraca MF i Bulla?

Jest to jeden z ważnych elementów mojej działalności. Osobiście specjalizuję się w uzdrawianiu projektów, które z jakiegoś względu szły źle. Dążymy do tego, aby nie było zespołu MF i zespołu Bulla, ale aby był jeden zespół Poltaxu. Obecnie współpraca z p. Michałem Zalewskim i całym zespołem Poltaxu z MF układa się znakomicie.


TOP 200