Wychodzimy z SAP z Polski

O planach rozwojowych, najmocniejszych punktach oferty i zmianach w obszarze kompetencji SAP mówi Artur Kutkiewicz, dyrektor generalny Software AG Polska.

Jakie są główne założenia strategii biznesowej Software AG na polskim rynku?

Chcemy być bardziej widoczni na rynku, zwiększyć zatrudnienie i skoncentrować się na sprzedaży naszego oprogramowania. Planujemy wzmocnić i na nowo zorganizować siły sprzedażowe, abyśmy mogli sprawnie i bezpośrednio obsługiwać największych odbiorców naszych rozwiązań. W centrali Software AG polski oddział jest postrzegany jako rynek ważny i rozwojowy. W regionie korporacja zamierza inwestować w Rosji i w Polsce.

Czego dotyczyć będą planowane zmiany w ofercie firmy?

Oferta jest spójna - wąska i wyspecjalizowana, ale poukładana. Rozwiązania obejmują działania, mające na celu usprawnienie biznesu. Zasadnicze zmiany nie są potrzebne.

Dlaczego zatem warto?

Kierujemy ofertę do firm dysponujących złożonymi środowiskami IT i podejmujących działania ukierunkowane na ograniczenie kosztów bądź zwiększenie przychodów. Odpowiedzią na oczekiwania rynku są narzędzia ARIS. Ujęcie procesowe jest kluczowe dla długofalowej optymalizacji działania firmy. Mając uporządkowane procesy biznesowe, można je skutecznie informatyzować, integrować i automatyzować dzięki wdrożeniu architektury SOA. Potrzeby zaspokajają produkty linii webMethods. W Polsce zrealizowaliśmy największy projekt integracyjny w Europie.

Kolejny szczebel to zarządzanie środowiskami zorientowanymi usługowo. Firmy wdrażają architekturę SOA, aby otworzyć się na klientów i partnerów. To wyzwanie na poziomie technologii, organizacji i zarządzania. Naszą mocną stroną jest kompetentny zespół. Lokalnie dysponujemy zaawansowanym wsparciem dla wielu instalacji biznesowych. Mamy doskonałą ofertę konsultingu technologicznego.

Jakie nowe rozwiązania Software AG będą sprzedawane w Polsce?

Widzimy zainteresowanie rozwiązaniami należącej do Software AG spółki Terracotta. Technologia pozwala podnieść wydajność systemów IT bez ogromnych inwestycji kosztowych i wielkich zmian w ich architekturze. Korzyścią jest możliwość uporządkowania i sprawiedliwego podziału kosztów stosowanych zasobów IT na aplikacje i piony biznesowe. Dobrze wpisują się narzędzia webMethods OneData, pozwalające podnosić w sposób zautomatyzowany jakość informacji. Myślę, że ten produkt będzie odgrywał znaczącą rolę w naszej ofercie.

Jak zmieni się Państwa działalność w zakresie systemów SAP?

Zasadniczo zmiana będzie jedna: nie będziemy prowadzić wdrożeń systemów SAP w Polsce. Będziemy koncentrować się na działaniach związanych z modelowaniem procesów przed wdrożeniem rozwiązań tej firmy, ich integracji z narzędziami rodziny ARIS i monitorowaniem procesów biznesowych na platformie SAP. W Polsce powstanie Centrum Kompetencji SAP - organizacja skupiająca inżynierów i konsultantów SAP różnych specjalizacji. Chcemy, aby nasz zespół specjalistów uczestniczył w realizacji wdrożeń w całej Europie, choć głównym kierunkiem będzie rynek niemiecki. Taka komórka już istnieje, liczy dziś tylko kilka osób, a mamy ambicje zbudować kilkakrotnie większy zespół najpóźniej do końca 2013 r. Na poziomie globalnym zasady współpracy z SAP się nie zmieniają.

Zapowiadają Państwo zmiany we współpracy z partnerami…

Jako Software AG będziemy obsługiwać kilkudziesięciu największych klientów. Specyfika naszych rozwiązań wymaga bliskiej współpracy z nimi, dogłębnego poznania procesów biznesowych każdej firmy, która chce wykorzystać technologie Software AG do zautomatyzowania kluczowych obszarów działania. Zależy nam, aby nasi partnerzy robili to w naszymi imieniu. Planujemy rozszerzyć sieć partnerską i wspierać partnerów własnym zespołem konsultantów technicznych.

Z jakimi firmami chcą Państwo współpracować?

Rozmawiamy głównie z dostawcami usług konsultingu biznesowego i konsultingu IT. Zależy nam na pozyskaniu partnerów, którzy uczestniczą w przygotowaniu projektów IT, modelowaniu procesów, ale nie zajmują się już fizycznymi wdrożeniami i parametryzacją systemów IT. Jest to grupa, dla której interesujące okazać się mogą nasze rozwiązania linii ARIS. Planujemy pozyskać kilku lub kilkunastu partnerów, którzy świadczyliby kompleksowe usługi na bazie rozwiązań Software AG. Uśmiechamy się też w stronę integratorów, za których pośrednictwem planujemy kierować nasze rozwiązania do małych i średnich firm.

Jakie są najważniejsze Pańskie zadania na najbliższe miesiące?

Najważniejsze będzie przygotowanie gruntu pod działania ukierunkowane na zwiększenie skali działalności. Zamierzam podejmować kroki niezbędne do całkowitej integracji struktur Software AG i IDS Scheer w Polsce, aby przygotować firmę do wzrostu w kolejnych latach. Zależy mi na uporządkowaniu i głębszym zintegrowaniu zespołów oraz kompetencji wywodzących się z obu firm. Wierzę, że w kolejnych miesiącach uda nam się przygotować całą firmę do skoku w dal.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200