TP: dziś i jutro dla biznesu

Indywidualni abonenci często korzystają z usługi SDI. Jak wygląda stan i prognoza ich wdrażania (HiS) w sieciach TP?

MG: Nasza firma postawiła na rozwiązania oparte na technologii ADSL, które pozwalają oferować bardziej zaawansowane usługi. Obecnie wdrażana infrastruktura ADSL umożliwia świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z udostępnieniem klientom usług multimedialnych. W tym kierunku podążają także inni operatorzy. Na tym tle HiS jest technologią niszową i nieco przestarzałą, niemniej zdaje nadal egzamin jako proste rozwiązanie stałego dostępu do Internetu. Obecnie z usługi SDI korzysta ponad 100 tys. abonentów. Wraz z ekspansją terytorialną infrastruktury ADSL przewidujemy przemieszczanie sprzętu HiS do lokalizacji, w których jeszcze nie ma stałego dostępu do Internetu. Są to głównie mniejsze miejscowości i obszary wiejskie. Pomimo skoncentrowania się na rozwoju technologii ADSL będziemy selektywnie inwestować w sprzęt HiS, szczególnie tam, gdzie nie ma jeszcze popytu na bardziej zaawansowane usługi.

Czy TP przewiduje dalsze inwestowanie w technologię ISDN jako podstawę szybszej transmisji danych?

WR: Inwestujemy w technologię ISDN jako podstawę cyfrowych usług telefonicznych. W ramach rozwoju tych usług będziemy kłaść nacisk na wzrost funkcjonalności sieci ISDN. Oznacza to, że zamierzamy oferować usługi głosowe, szybki dostęp do Internetu oraz transmisję danych w stacjonarnej sieci cyfrowej. Oferta jest kierowana przede wszystkim do klientów biznesowych. Obecnie realizujemy "Program cyfryzacji dla klientów biznesowych TP", w którym klient TP może zamienić dostęp do publicznej analogowej sieci telefonicznej na dostęp ISDN Octopus S z dowolnie wybranym profilem ISDN bez dodatkowej opłaty za instalację.

Wideokonferencje stają się w Polsce coraz częstszym sposobem komunikacji między firmami. W którym kierunku TP zamierza rozszerzać swe działania w tej dziedzinie?

WR: TP oferuje usługi wideokonferencji i telekonferencji w standardzie ISDN. Zamierzamy świadczyć kompleksowe usługi telekonferencyjne, obejmujące wypożyczanie i instalację sprzętu oraz organizowanie wideokonferencji w lokalizacji wskazanej przez klienta. Oferta obejmuje także organizację specjalnych, dużych wydarzeń, wymagających zastosowania profesjonalnego sprzętu do nagłośnienia, oświetlenia, ekranów wielkoformatowych itp. Możemy również doprowadzić łącza cyfrowe na czas trwania imprezy.

W kilku krajach europejskich (m.in. Włochy, Niemcy) już wprowadzono w sieciach stacjonarnych usługę Fix SMS. Kiedy abonent TP będzie mógł korzystać z usługi SMS z własnego telefonu analogowego? Czy usługa FSMS będzie dostępna również dla biznesowych klientów sieci ISDN?

WR: Telekomunikacja Polska rozważa możliwość wprowadzenia usługi Fix SMS. Termin wprowadzenia jej na rynek nie został jeszcze ustalony. Jeżeli usługa Fix SMS zostanie wdrożona, to ceny będą zbliżone do aktualnego poziomu cenowego przesyłania wiadomości SMS w telefonii komórkowej. Powinna być ona dostępna dla jak najszerszej grupy abonentów linii PSTN i ISDN, w tym również dla klientów biznesowych. Usługa będzie oferowana jedynie klientom podłączonym do central cyfrowych.

Intensywnie reklamowane d 2001 r. szerokopasmowe usługi Neostrada oraz Neostrada Plus (2002 r.) nie spełniły oczekiwań klientów z powodu dużej awaryjności aplikacji. Jakie są przyczyny niesprawności systemu i co zamierza uczynić TP, aby poprawić niezawodność połączeń Neostrady?

MG: Problemy z funkcjonowaniem usług szerokopasmowych skupiają się w dwóch obszarach technicznych: instalacji klienta PPPoE oraz stabilności pracy ruterów usługowych.

Pierwszy problem jest związany z dołączonym do pakietu sprzętowego Neostrady Plus oprogramowaniem dostępowym, którego celem jest zestawienie autoryzowanego połączenia do Internetu z wykorzystaniem protokołu PPPoE. W wypadku systemów Windows 95, 98, Me, 2000, XP jest to aplikacja dostępowa wraz z oprogramowaniem klienta PPPoE firmy Bewan. W środowisku Windows NT, Linux, Mac 8,6-9.x jest to klient PPPoE Tango Access firmy Efficient Networks. Oba programy były testowane w TP. Dodatkowo oprogramowanie firmy Bewan, jako rozwiązanie globalne France Telecom, pomyślnie przeszło testy w laboratoriach Wanadoo Interactive (spółka zależna FT).

Część użytkowników Neostrady (korzystających z systemu Windows 98) zgłasza problemy związane z instalacją oprogramowania. W skali zgłoszeń reklamacyjnych problem z aplikacją dostępową stanowi ok. 6 proc. Zwróciliśmy się do producenta z prośbą o przeprowadzenie szczegółowych testów aplikacji Bewan w celu całkowitego wyeliminowania występujących problemów.

Każdemu klientowi, który ma kłopoty z instalacją aplikacji Bewan, proponujemy użycie oprogramowania Tango Access, które działa bezbłędnie także z systemem Windows 98. Możliwe jest także stosowanie innego oprogramowania typu klient PPPoE.

Drugi problem ma, niestety, większy zasięg i wiąże się z przykrymi dla użytkowników przerwami w dostępie do Neostrady Plus. Jego przyczyną jest niestabilna praca ruterów usługowych, których zadaniem jest udostępnianie autoryzowanego dostępu do sieci Internet. Prowadzimy obecnie intensywne prace z dostawcą urządzeń, których celem jest wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości najbliższych tygodniach. Chcąc w części zrekompensować klientom poniesione przez nich straty wprowadziliśmy 50 proc. rabatu na abonament w styczniu 2003 r.

Czy w związku z uwolnieniem oferty usług międzynarodowych od stycznia 2003 r. TP zamierza zmienić taryfy połączeń międzynarodowych?

WR: W lipcu 2002 r. wprowadziliśmy 25-procentową obniżkę cen połączeń do sześciu państw na sześciu kontynentach, a od października nasi klienci płacą mniej za rozmowy z 33 krajami (m.in. państwa UE, USA, Kanada i Australia). W planach uwzględniamy, oczywiście, zliberalizowanie rynku połączeń międzynarodowych, ale kierujemy się też rachunkiem ekonomicznym. Podstawą do obniżenia cen połączeń międzynarodowych były rozmowy o wysokości stawek rozliczeń międzyoperatorskich (interconnect) z zagranicznymi operatorami.


TOP 200