Silna polaryzacja

Rozmowa z Andy Kyte'em, wiceprezesem i partnerem w Gartner Europe.

Rozmowa z Andy Kyte'em, wiceprezesem i partnerem w Gartner Europe.

Roztoczył pan przed słuchaczami dość ponurą wizję świata błyskawicznych zmian, w którym głównym zadaniem przedsiębiorstw będzie przewidywanie następujących po sobie coraz szybciej trendów. Czy od tego świata nie ma ucieczki?

Andy Kyte

Andy Kyte

W krajach rozwiniętych na pewno nie. To wynika chociażby ze zmian demograficznych. W latach 70. XX wieku było nas 3 mld, a dziś jest już

6 mld. Dzięki nowoczesnym mediom wszyscy chcą korzystać z podobnych produktów i żyć w podobny sposób. Oczywiście poszerza się obszar wykluczonych, w siłę rosną ruchy społeczne postulujące ucieczkę od reżimu nakazującego ciężką pracę i szybką konsumpcję. Jednak grono konsumentów będzie się dalej powiększać. A to wymusi zmiany w sposobie robienia biznesu, a więc i systemach informatycznych.

Zmieni się także rola CIO...

Nigdy nie było jednego wzorca funkcji CIO (Chief Information Officer). Na pewno jednak różnice co do roli szefów działu informatyki w przedsiębiorstwach ulegną silnej polaryzacji. W wielu firmach rolę CIO przejmą prezesi, którzy będą wskazywali wizję rozwoju realizowaną przy pomocy analityków i firm zewnętrznych. W niektórych szef IT przejmie obowiązki dyrektora technicznego (CTO), w innych - tam gdzie scentralizowane systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę - stanie się kimś w rodzaju dyrektora ds. operacyjnych (COO). Na pewno mimo wielu zmian, m.in. upowszechnienia outsourcingu, podobne stanowisko - odpowiadające m.in. za zarządzanie relacjami z dostawcami i kontrolę poziomu usług - pozostanie.

Co wobec tego czeka dostawców technologii?

Na pewno outsourcing części działań związanych z projektowaniem sprzętu i oprogramowania. To z kolei oznacza możliwość wygospodarowania większych zasobów na kreowanie zupełnie nowych rozwiązań. Nie wszystkie istniejące teraz firmy temu sprostają. Na pewno jest to doskonały moment, aby na rynek weszli "nowi innowatorzy", grono zupełnie nowych spółek kreujących całkowicie nowe potrzeby biznesowe.

Rozmawiał Antoni Bielewicz


TOP 200