Rozmowa z Dorotą Poniatowską-Mańczak, dyrektor Pionu IT w Lukas Banku...

...o nowej, trzyletniej strategii IT banku, dostosowaniu jej do strategii biznesowej, pozycji Architekta IT i cloud computing w bankowości.

Do swoich najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w Lukas Banku zalicza Pani stworzenie 3-letniej strategii dla . Jakie są jej punkty orientacyjne?

Strategia opisuje wprowadzenie zmian w podstawowych obszarach: infrastruktury, aplikacji i systemów informacyjnych. W pierwszym wypadku dokona się stopniowo całkowite odnowienie infrastruktury, łącznie z opracowaniem nowych planów zachowania ciągłości usług IT. W odniesieniu do warstwy aplikacyjnej, orientujemy się na model architektury usługowej. Zmienia się także od strony IT zarządzanie informacją, budujemy nowy model i wdrażamy jego elementy, hurtownie, data marty, wreszcie system . Zakreślony więc został plan dużej zmiany całego IT.

Zobacz również:

Dossier

Dorota Poniatowska-Mańczak

Od czerwca 2010 - w Lukas Banku, wcześniej przez wiele lat z sukcesami pełniła obowiązki dyrektora Obszaru Współpracy z Biznesem i Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK SA, w 2003 zdobyła dla swojego banku tytuł Lidera Informatyki, a w 2004 wygrała Konkurs CIO Roku. Do centrali Banku Zachodniego trafiła w 1991, gdzie rozpoczęła pracę jako stażysta informatyk. W latach 1998-2000 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu IT. W 2000 wygrała konkurs na stanowisko Chief of Application Development AIB Poland Division. Po ogłoszeniu fuzji banków powołano ją na członka zarządu nowego banku w randze szefa informatyki. Krótko po tym przejęła obowiązki CIO. Od 2002 na stanowisku dyrektora Obszaru Współpracy z Biznesem i Technologii Informacji. Jest absolwentką studiów informatycznych na Politechnice Wrocławskiej.

W jaki sposób wiąże się ona z ogólną strategią biznesową?

Lukas Bank był nastawiony na szybkie wprowadzanie na rynek prostych produktów bankowych. Teraz przekształcamy naszą działalność na bank uniwersalny. Tradycją Lukasa była jego innowacyjność i dynamika. Te cechy rzutowały na wymagania wobec IT. Zatem wraz z przeorientowaniem biznesu trzeba zmieniać metody współpracy, zasoby, organizację samego IT. Weźmy kwestię relacji. Nie można już będzie załatwiać spraw "punktowo", usprawiedliwiając to paradygmatem strategii agresywnej sprzedażowo, nastawionej na szybki efekt tych działań. Nacisk na poszczególne fazy ma być teraz bardziej zrównoważony. Dlatego że zmienia się także model relacji z klientem. Zmienia to w oczywisty sposób zakresy projektów i wymagania kierowane do IT. Naszą odpowiedzią jest wprowadzenie nowej metody zbierania wymagań. Stawiamy na kontrolę kompletności budowanego rozwiązania, na wyraźne uwidacznianie zmian w trakcie projektu, aby ich konsekwencje były czytelne, łatwe do zakomunikowania i przedyskutowania.

Jaka w tym układzie jest pozycja architekta IT?

Zmieniłam strukturę organizacyjną IT, wzmacniając znaczenie architektury. Powstał Departament Strategii i Architektury IT. Fundamentem są założenia dalekosiężnego charakteru architektury IT, stawiamy na jasne i szybkie informowanie o wymogach architektury i konsekwencjach zgłaszanych zmian w tym kontekście.

Czy z kolei w kontekście bardzo poważnej rewitalizacji infrastruktury planuje Pani w niedalekim czasie adaptację rozwiązań , na przykład aby skorzystać z innowacyjnych i ekonomicznych obietnic, jakie niesie ten model?

Jeśli spojrzeć na adaptację jako na proces, można powiedzieć, że na pewnym etapie obecnie realizowanych zmian takie zagadnienie się pojawi. Obecnie mówimy jednak raczej o wymianie sprzętu, jego konsolidacji, wirtualizacji serwerów i systemów pamięci masowej. Natomiast jeśli chodzi o cloud computing, musi minąć trochę czasu, aby stało się to rozwiązaniem ustabilizowanym i rozpoznanym, aby zdecydować się na przekazanie szczególnego typu danych i procesów bankowych do takiego modelu przetwarzania. W pierwszej kolejności do chmury z banków trafią zapewne wąsko specjalizowane usługi czy Unified Communication.

Imponującym wyzwaniem jest przebudowa modelu zarządzania informacją.

Wynika to z uwarunkowań historycznych. Lukas rozwijał równolegle bankowość detaliczną i consumer finance i w ślad za tym ich swoiste modele informacyjne. Teraz jest potrzeba ich konsolidacji, a przy tym kompleksowej poprawy jakości danych. We wszystkich aspektach: modelu, procedur wypełniania, deduplikacji. Na wszystkich etapach: od systemów transakcyjnych i narzędzi BI do poszukiwanej analizy.

Sygnalizuje Pani wreszcie zmianę w relacjach IT-biznes. Na czym ona polega?

Wprowadzamy kilka zasad i celów. Ważne są regularne spotkania z działami biznesowymi, mające na celu przegląd całości świadczonych usług, budowanie po obu stronach świadomości dotyczącej możliwości i zakresów odpowiedzialności. A po okrzepnięciu tego modelu wprowadzimy pomiary temperatury tej relacji.


TOP 200