Pytania o kondycję polskiego rynku

SSz: Architektura sieci inteligentnych ze zintegrowaną tzw. inteligencją w warstwie usługowej to klucz do określenia aktualnego podejścia Lucent Technologies do nowoczesnych sieci następnej generacji. Takie kompleksowe sieci w wydaniu LT są "szyte na miarę" i dostosowywane indywidualnie do potrzeb operatorów, tak aby maksymalizować dotychczasowe oraz kreować nowe dochody, przy jednoczesnym zagwarantowanym zwrocie nakładów.

Taką strategię rozwoju sieci Lucent od dłuższego czasu wdraża w życie, także w Polsce. Dla przykładu: niedawno podpisaliśmy z Telekomunikacją Polską kontrakt na dostawę ruterów usługowych SpringTide. Lucent został przez TP SA wybrany na głównego dostawcę systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu - ADSL. Wszystko to składa się na spójne rozwiązanie obejmujące modemy abonenckie wraz z koncentratorami DSLAM Stinger dla szerokopasmowego dostępu do sieci danych oraz rutery usługowe SpringTide wraz z oprogramowaniem do kreowania usług IP nowej generacji. Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie zarówno dla użytkownika indywidualnego, jak i biznesowego, pozwalające na świadczenie z jednej strony szerokopasmowego, stałego dostępu do Internetu w technice ADSL, a z drugiej - zapewniające nowatorskie usługi, jak np. sieci prywatne IP VPN, kontrola i zarządzanie pasmem, parametrami jakości QoS itp. Nasze rozwiązania oferowane są i instalowane w Polsce także w sieciach innych operatorów, zarówno sieci stacjonarnych, jak i komórkowych.

HE: Siemens ma pełną ofertę do budowy sieci następnej generacji (NGN). Proponujemy trzy rozwiązania integracji istniejących infrastruktur ze środowiskiem IP.

Pierwsze rozwiązanie - o nazwie Surpass - jest konwergentną platformą do przesyłu danych i głosu, przeznaczoną dla operatorów sieci publicznych.

Drugie - Attane - to rodzina systemów dostępowych, umożliwiająca łatwą i tanią realizację pełnego zakresu usług abonenckich: od wąskopasmowych POTS, ISDN, przez linie dzierżawione po szerokopasmowe systemy xDSL. Prezentacja na żywo video over DSL przy wykorzystaniu systemu Attane odbyła się podczas targów CeBIT 2002

Trzecia propozycja to HiPath - architektura komunikacyjna dla przedsiębiorstw, która pozwala na zwiększenie produktywności przy równoczesnym zabezpieczeniu poczynionych inwestycji.

Nasze rozwiązania zyskują aprobatę specjalistów; przykładem może być złoty medal przyznany podczas tegorocznych targów Intertelecom za system HiPath 3000 - rozwiązanie integrujące serwer telekomunikacyjny, rutery i bramy do transmisji danych oraz różnego typu aplikacje.

Z jakimi nowymi inwestycjami telekomunikacyjnymi w Polsce firma wiąże największe nadzieje?

PB: 1 stycznia 2003 roku przyniesie pełną liberalizację polskiego rynku telekomunikacyjnego. Z całą pewnością da to sporo nowych możliwości. Wiele będzie jednak zależało od bieżącej sytuacji gospodarczej kraju. Nie spodziewamy się spektakularnych inwestycji w infrastrukturę, raczej oczekujemy dynamicznego rozwoju rynku usług opartych na sprzęcie już zainstalowanym u operatorów. Alcatel, świadom zmian rynkowych, w coraz większym stopniu rozbudowuje swoją ofertę usługową. Jest ona realizowana zarówno własnymi siłami, jak i we współpracy z firmami zewnętrznymi.

MR: Plany Ericssona są związane z UMTS i migracją istniejącej sieci GSM. Mimo iż usługa UMTS będzie wprowadzana później, niż początkowo zakładano, wciąż koncentrujemy się na tym, jak przenosić istniejące sieci i rozwijać nowe usługi, za które przedsiębiorstwa oraz klienci będą gotowi zapłacić.

Uważamy, iż równolegle z wprowadzeniem nowych usług mobilnych będzie się także rozwijał rynek szerokopasmowego przesyłania danych. Wiąże się to z technologiami sieci wielousługowych, promowanych przez Ericssona pod nazwą ENGINE.

Moim zdaniem ENGINE budzi szczególne zainteresowanie operatorów sieci stałych i w nich pokładamy największe nadzieje.

SSz: Przede wszystkim z rozwojem szerokopasmowego dostępu do Internetu, opartego na technologii ADSL. Rozwiązania takie są stosowane w świecie już od dawna. W Polsce mamy właśnie odpowiedni moment, aby zdynamizować oferowanie rozwiązań opartych na technikach DSL.

Liczymy też, że rozwiną się operatorskie oferty w zakresie zarządzania i budowy sieci IP VPN. Dzięki temu klienci biznesowi otrzymają usługi spersonalizowane, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Trend taki obserwuje się u operatorów na całym świecie.

Wspomnieć należy też o systemach zarządzania sieciami. Wielu operatorów i dostawców usług, dysponujących sieciami wykonanymi w różnych technologiach, np. optycznymi, miedzianymi, IP czy ATM, itp., zdaje sobie sprawę, że zamiast stosować osobne systemy zarządzania i kontroli różnych fragmentów sieci, warto zainwestować w kompleksowy, zintegrowany system zarządzania. Wyzwaniem jest efektywne zarządzanie sieciami zbudowanymi z tradycyjnych urządzeń, jak i opartymi na sprzęcie przyszłych generacji.

Oczekuje się też, że rozwijane będą sieci metropolitalne wykorzystujące nowoczesne techniki optyczne w transporcie danych, głosu i sygnałów TV/wideo. Liczymy na to także w Polsce.

Nadzieje wiążemy z telefonią komórkową trzeciej generacji - UMTS. Operatorzy mają wiele problemów z wprowadzaniem UMTS-u na szeroką skalę, lecz podstawowym wydaje się być brak terminali. Możliwa jest jednak inna droga - wykorzystanie sieci UMTS początkowo wyłącznie do szybkiej, szerokopasmowej transmisji danych. Usługi głosowe mogą być dodane później, gdy będą już dostępne odpowiednie terminale do komercyjnych zastosowań.

HE: Przede wszystkim z technologiami konwergencji i dostępu szerokopasmowego, sieciami i urządzeniami bezprzewodowych oraz e-biznesem. Realizowana przez firmę strategia inteligentnej migracji do konwergentnych sieci transmisji głosu i danych okazuje się skuteczna, szczególnie w trudnych warunkach rynkowych. Systemy Siemensa umożliwiają zmniejszenie kosztów operacyjnych, wydajniejsze wykorzystanie infrastruktury i generowanie dodatkowych dochodów dla naszych klientów.

Dziękujemy za rozmowę.


TOP 200