Przyszłość to przetwarzanie na żądanie

Z Michelem Teyssedre, wiceprezesem IBM eServer EMEA ds. strategicznego rozwoju biznesu, rozmawia Marian Łakomy.

Z Michelem Teyssedre, wiceprezesem IBM eServer EMEA ds. strategicznego rozwoju biznesu, rozmawia Marian Łakomy.

Przyszłość to przetwarzanie na żądanie

Michel Teyssedre, wiceprezes IBM eServer EMEA ds. strategicznego rozwoju biznesu

IBM proponuje Grid Services jako połączenie technologii kratownicy obliczeniowej i usług sieciowych. Czemu mają służyć usługi Grid?

Uściślijmy pojęcia. Kratownica obliczeniowa Grid to technologia znana od lat, używana przez naukowców jako tani sposób na uzyskiwanie dużych mocy obliczeniowych przy rozwiązywaniu problemów technicznych. Biznes ma inne problemy, w tym szczytowe zapotrzebowanie na moc obliczeniową czy zarządzanie zasobami w środowisku rozproszonym. Zarządzanie zasobami jest szczególnie kosztowne. Obecnie IBM proponuje pełne otwarcie usług sieciowych na społeczność otwartego kodu (open source) i połączenie ich z równie otwartą technologią kratownic obliczeniowych w formie Grid Services (GS) w celu zarówno dostarczania mocy obliczeniowej, usług na żądanie, jak i uproszczenia zarządzania zasobami. Tak powstał projekt Open Grid Services Architecture (OGSA).

Dlaczego IBM buduje rozwiązania OGSA na warstwie middleware zamiast bezpośrednio na systemie operacyjnym?

Rozwiązania OGSA powinny działać na dowolnym sprzęcie, z dowolnym systemem operacyjnym. Aby nie przenosić ich do kolejnych wersji systemów operacyjnych, potrzebna jest warstwa pośrednia, metasystem operacyjny. Takim metasystemem może być serwer aplikacyjny zgodny ze specyfikacją J2EE. Pozwoli to na opracowanie wszystkich usług dostępnych w ramach OGSA tylko raz dla dowolnej metaplatformy. W przypadku IBM jest to serwer aplikacyjny WebSphere i zestaw narzędziowy usług sieciowych Apache Axis. Klient uzyskuje wszystkie możliwości, jakie oferuje ta warstwa pośrednia w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności, dostępności, przenoszenia aplikacji itp.

Jak zapewnić bezpieczeństwo rozwiązań Grid Services?

IBM współpracuje z Global Grid Forum, wprowadzając sprawdzone rozwiązania do technologii GS. Obecnie dostępny zestaw narzędziowy Globus Toolkit 2.0 rozwiązuje część problemów bezpieczeństwa. Jednak bezpieczeństwo to nie tylko problem narzędzi, to także procesy realizacji zaleceń i reguł, zgodność systemów ochrony, potwierdzania tożsamości, zapewniania dostępu. Na razie w świecie komercyjnym wszystkie systemy Grid są realizowane wewnątrz organizacji, chronione zaporą ogniową. Gdy trzeba będzie tworzyć sieci partnerów ekstra-grid, potrzeba będzie rozwiązań bardziej zaawansowanych. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie.

Jak IBM będzie zarabiać na technologii Grid?

IBM zarabia na sprzedaży sprzętu, pomocy w określeniu, które aplikacje klienta najlepiej nadają się do realizacji w formie Grid, realizacji samej kratownicy, testowania rozwiązań w naszym centrum itp.

Jak zmieni się świat informatyczny, gdy Grid Services dojrzeją jako technologia?

Może to wizja nieco futurystyczna, ale zmierzamy w kierunku powszechnej dostępności usług obliczeniowych. Używając telefonu czy elektryczności, nie zastanawiamy się, kto jest ich dostawcą. Natomiast aby skorzystać np. z usług przechowywania plików, trzeba sporo uzgodnień. Celem IBM jest taki rozwój technologii, aby za kilka lat można było korzystać z mocy obliczeniowych i innych zasobów informatycznych w taki sam sposób, jak obecnie korzysta się z telefonu.

Wielu dostawców usług, obecnych w sieci Web, będzie zaspokajać nasze potrzeby w różnych dziedzinach - obliczeń, przechowywania danych, dokonywania transakcji - zapewniając uzgodniony wcześniej poziom usług. Dla klienta nie jest ważne, kto zapewnia usługi, gdzie się znajduje i czy za każdym razem jest ten sam dostawca. To jest model "dynamicznego przetwarzania na żądanie" (e-business on demand, e-utility), realizowany przez warstwę oprogramowania OGSA.

Kiedy taki model przetwarzania się pojawi?

Obecnie mamy statyczny model przetwarzania: klient umawia się z IBM lub innym dostawcą usług i płaci za usługi, z których korzysta. Sądzę, że dynamiczny model przetwarzania na żądanie pojawi się za 7-10 lat.

IBM promuje Grid Services jako technologię służącą do rozwiązywania problemów integracji w środowisku rozproszonym, drogę korporacji do dużych mocy obliczeniowych, uproszczenie zarządzania zasobami. W celu promocji technologii kratownic obliczeniowych IBM stworzył ośrodki techniczne. Jeden z takich ośrodków - Grid Innovation Center - powstał w Montpellier na południu Francji. Ma on służyć pomocą europejskim klientom firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200