Perspektywy dla SIP

Jak droga jest to inwestycja dla przedsiębiorstw? Wymagany jest zakup nowych urządzeń czy istniejące komponenty mogą być rozbudowywane o protokół SIP?

Mariusz Ostrowski: Koszt zależy przede wszystkim od aktualnej strategii inwestowania danego przedsiębiorstwa. Z całą pewnością będzie to kosztowna inwestycja dla przedsiębiorstw, które opierają swoje systemy telekomunikacyjne na klasycznych rozwiązaniach TDM-owych. W takim przypadku będzie to najczęściej oznaczało konieczność ich wymiany. Dla pozostałych przedsiębiorstw skala potencjalnych nakładów będzie znacznie niższa. Należy również podkreślić, że koszt wdrożenia zależy także od strategii danego producenta co do obsługi protokołu SIP w oferowanych przez niego urządzeniach.

Maciej Kotowicz: Wysokość nakładów jest uzależniona od skali i przedmiotu wdrożenia. Przykładowo, jeśli chcemy wdrożyć SIP w ramach funkcjonującej infrastruktury VoIP dla połączeń głosowych to koszt może się okazać stosunkowo niewielki i obejmie tylko wymianę oprogramowania bramek VoIP.

Marcin Ścieślicki: Drogie bramy medialne obsługują zazwyczaj protokół stworzony przez producenta oraz dodatkowo protokół SIP i/lub H.323. Ich funkcjonalność jest zaszyta w oprogramowaniu, więc jeśli firma zdecyduje się na migrację w stronę telefonii IP, to wybór protokołu nie powoduje konieczności wymiany fizycznych urządzeń. W przypadku niewielkich bramek VoIP (w cenie do 100 USD) producenci dostarczają je w minimum 2 wersjach sprzętowych: ze wsparciem dla SIP lub ze wsparciem dla H.323. W tym przypadku decyzja o zmianie protokołu skutkuje wymianą urządzenia.

Benjamin Ellis: Większość istniejących central PBX może zostać wyposażona w moduły do obsługi sygnalizacji IP, a niektóre z nich mogą służyć jako bramy pośredniczące pomiędzy usługami SIP i standardową telefonią. Koszt implementacji SIP w przedsiębiorstwie zależy zatem od funkcjonalności obecnie posiadanego PBX.

Czy SIP musi być wdrożony we wszystkich komponentach sieci (również w tych tradycyjnych, czyli GSM i PSTN), aby mógł być efektywnie wykorzystany, a paradygmat "zawsze dostępny" był spełniony?

Mariusz Ostrowski: Oczywiście im większy byłby zakres systemów czy sieci objętych wspólnym protokołem SIP, tym większe potencjalne zyski dla użytkowników z udostępnianych możliwości i funkcji, jakie będą dawały systemy aplikacyjne bazujące na tym protokole. Nie ma co jednak się oszukiwać - tradycyjne systemy telekomunikacyjne jeszcze przez długi czas będą się opierały "inwazji" protokołu SIP. Z jednej strony bagaż doświadczeń wynikający z długiej historii budowy i eksploatacji takich sieci, a z drugiej skala poczynionych w nie inwestycji, będą jeszcze długo czynnikami powstrzymującymi zachodzenie w nich zmian, w tym też migrację w kierunku protokołu SIP.

Maciej Kotowicz: Ograniczenie wdrożenia SIP do wybranych fragmentów sieci czy rozwiązania wymusza niejednokrotnie implementację systemów typu SIP Proxy Server dla zapewnienia spójności całej sieci. Wiąże się to z większym nakładem prac integratorskich i może w pewien sposób ograniczyć funkcjonalność całego rozwiązania.

Marcin Ścieślicki: Integracja telefonii IP/SIP z sieciami tradycyjnymi opiera się na bramkach TDM/IP zlokalizowanych na brzegu sieci IP przedsiębiorstwa. Aby dostać się do tradycyjnej sieci publicznej, mobilny abonent będzie potrzebował dostępu do Internetu, skąd za pomocą np. sieci VPN połączy się z siecią korporacyjną i stamtąd będzie korzystał z dobrodziejstw wdrożonej w przedsiębiorstwie telefonii IP. Wyzwaniem, aby użytkownik mobilny był zawsze dostępny, jest stworzenie wydajnego, a co ważniejsze, bezpiecznego dostępu do sieci korporacyjnej z wykorzystaniem IP. Obawiam się, że integracja obecnych sieci PSTN i GSM pod kątem telefonii IP i SIP będzie nieefektywna kosztowo - szybciej i sprawniej będzie doprowadzić obecne sieci IP do większej niezawodności i dostępności.

Benjamin Ellis: Świat SIP jest niezależny od fizycznej struktury sieci. Z drugiej jednak strony podczas migracji do takiego świata zawsze będzie istniał okres przejściowy, w trakcie którego sieci będą musiały obsługiwać stare i nowe usługi. Pierwsza publiczna implementacja SIP będzie dotyczyła mobilnych sieci 3G, które będą używały modelu Information Management System aplikacji SIP. Model ten będzie implementowany przez operatorów sieci stałych przez kolejne lata. Miejsce rejestracji użytkownika może być zupełnie inne od tego, w którym kupił swoje fizyczne urządzenie. Skype jest dobrym przykładem tego, jak taki model działa w świecie telefonii głosowej.


TOP 200