Optymalizacja w nieszablonowym podejściu

Na temat najważniejszych trendów w IT, optymalizacji infrastruktury, biznesowego spojrzenia na chmurę i realizowania z pozoru niemożliwych projektów rozmawiamy z Marcinem Gerochem, Dyrektorem Centrum Konsultingu Comarch ICT.

Jakie trendy w IT są Pana zdaniem najważniejsze w ostatnim czasie? Na co warto teraz zwrócić uwagę, jakie technologie stają się istotne?

Pracuję w obszarze usług infrastrukturalnych związanych ze sprzętem teleinformatycznym i tutaj od wielu lat najważniejszym trendem jest chmura. Klienci zwracają się do nas z pytaniami związanymi z modernizacją istniejącej infrastruktury przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań chmurowych.

Często mówiąc o chmurze, myślimy o chmurze publicznej i o jej największych dostawcach, natomiast my bierzemy pod uwagę różne typy chmur. Klientom zawsze uświadamiamy, że niezalenie od obowiązujących trendów, warto rozważyć wykorzystanie chmury prywatnej, która dla części organizacji może być lepszym rozwiązaniem.

Bardzo istotna jest także potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów informatycznych. Wiele firm w dalszym ciągu korzysta z własnych zasobów, własnych serwerowni, natomiast wyzwaniem dla nich jest na przykład konieczność ujednolicenia infrastruktury, którą posiadają, uproszczenie procesów IT, optymalizacja działań związanych z utrzymaniem infrastruktury. To przekłada się później na bardzo ważną optymalizację kosztową. W rozmowach z klientami analizujemy ich wymagania biznesowe, dotyczące rozwiązań, które możemy zaproponować ale zwracamy też uwagę na to, który model operacyjny będzie właściwy dla danej organizacji.

Kolejnym ważnym trendem jest zielona transformacja, w tym obszarze stale rośnie świadomość potrzeby ochrony środowiska i powstrzymania zmian klimatycznych. Dla branży IT jest to temat szczególnie istotny ze względu m.in., na duże serwerownie konsumujące ogromne ilości energii i wody.

Dla firm coraz ważniejsze stają się kwestie bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania, jest to także coraz trudniejsze wyzwanie. W jaki sposób Comarch odpowiada na te potrzeby klientów?

Wszystkie nasze działania i usługi zawsze miały na celu to, żeby dane, którymi zarządzamy czy operujemy w ramach zarządzania infrastrukturą, były bezpieczne.

Dostarczamy nasze usługi – np. data center - w modelu gwarantującym zachowanie ciągłości działania. Mamy kilkanaście DC na świecie i ten model pozwala nam na to, aby systemy klienta, które bierzemy pod opiekę, były hostowane w modelu rozproszenia geograficznego. Dzięki temu zawsze jest możliwość odtworzenia środowiska w innym ośrodku, w innym regionie, gdyby z jakiejś przyczyny wydarzyła się awaria w ośrodku podstawowym.

Natomiast w pojedynczych ośrodkach wszystkie systemy, które budujemy dla klienta zawsze są tworzone z zachowaniem pełnej redundancji infrastruktury. Wszystkie serwerownie mają zaimplementowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zachowania ciągłości działania, takiej jak awaryjne zasilanie, chłodzenie, systemy gaszenia pożarów dedykowane dla serwerowni. Dbamy o zabezpieczenia przed atakami hakerskimi, mamy wdrożone systemy monitorujące, Security Operations Center, czyli zespół monitorujący wszystkie incydenty bezpieczeństwa.

Warto także wspomnieć o sytuacji w Ukrainie, która ma wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa informacji i zachowanie ciągłości biznesowej – część firm nieposiadających zapasowych ośrodków przetwarzania danych rozważa wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej w dodatkowych lokalizacjach data center i dywersyfikację geograficzną systemów IT. W odpowiedzi na tego typu potrzeby oferujemy klientom infrastrukturę naszych ośrodków data center które są rozlokowane również w Europie Zachodniej.

W wielu wypadkach Comarch stosuje nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów klientów – przykładem może być wdrożenie w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych, która chciała przeprowadzić migrację danych – z technologii używanej dotychczas przez nabytą spółkę na system docelowy oparty o macierze dyskowe IBM FlashSystem i SVC hostowane w dwóch ośrodkach Comarch data center. Czy mógłby Pan powiedzieć więcej o tym projekcie?

Klient musiał przeprowadzić migrację ze względu na wcześniejszą akwizycję, a systemy były niekompatybilne. Firma z branży ubezpieczeniowej nie mogła sobie pozwolić na przestój dłuższy niż 24 godziny – takie dostaliśmy okno na migrację. W ciągu tego krótkiego czasu musieliśmy przenieść dane z istniejących rozwiązań na nasze rozwiązania docelowe, bazujące na infrastrukturze IBM. Ponieważ migracja musiała zostać wykonana w określonym terminie, nie mieliśmy możliwości spięcia infrastruktury w naszym data center z infrastrukturą teleinformatyczną klienta i nie mieliśmy możliwości przeniesienia czy skopiowania danych poprzez sieć, co wydawałoby się najprostsze (przy tej ilości danych, zajęłoby to około 70 godzin).

Musieliśmy stworzyć inne rozwiązanie. Pierwsze skrzypce zagrali nasi inżynierowie IBM, którzy mają bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu tego typu systemami. Opracowali koncept migracji poprzez kopiowanie danych na macierz tymczasową, która była wstawiona do serwerowni klienta. Bardzo pomocny okazał się współpracujący z nami dystrybutor rozwiązania IBM, który wypożyczył nam macierz na czas migracji.

Dzięki umieszczeniu macierzy w serwerowni klienta i lokalnemu kopiowaniu, udało się przeprowadzić całą migrację w ciągu 14 godzin, czyli w czasie dużo krótszym od zakładanego – włącznie ze skopiowaniem danych u klienta, przewiezieniem macierzy i skopiowaniem ich u nas. Oczywiście przygotowania do tej operacji trwały znacznie dłużej i były bardzo skomplikowane.

Optymalizacja w nieszablonowym podejściu

Jak wygląda Państwa współpraca z IBM? Jakie są jej cele i jakie są najważniejsze korzyści dla klientów?

W ramach usług data center nasza wieloletnia już współpraca koncentruje się głównie na dwóch obszarach. Pierwszy to serwery linii IBM Power. Druga gałąź to systemy storage, które mają duży udział w systemach macierzowych w naszych DC. W obu obszarach pracują znakomici inżynierowie, z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Klientom, którzy posiadają aplikacje czy systemy pracujące na serwerach IBM Power w środowiskach IBM AIX oraz IBM i oferujemy pełen zakres usług w obszarze kolokacji i administracji takimi środowiskami oraz zarządzaniem powiązanymi procesami IT. Środowiska IBM AIX oraz IBM i oferujemy także w modelu chmurowym – Infrastructure as a Service. To produkt opracowany przez naszych inżynierów przy wykorzystaniu technologii IBM. Klient ma dzięki temu wybór – może wykorzystać dedykowany sprzęt IBM Power lub zasoby obliczeniowe – Comarch IBM Power Cloud. To rozwiązanie może wspierać optymalizację kosztów i zarządzenie systemami IT, bazującymi na serwerach IBM Power, ale bez konieczności inwestowania w drogie rozwiązania sprzętowe. To elastyczna oferta, którą łatwo dostosować do potrzeb konkretnej organizacji.

Comarch współpracuje z wieloma organizacjami, mają Państwo ogromne doświadczenie. Jakie są pana obserwacje – co obecnie stanowi najważniejsze wyzwania, problemy dla klientów? Jakie cele chcą realizować dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT?

Współpracujemy z wieloma firmami globalnymi i lokalnymi na różnych rynkach i często poruszane jest zagadnienie ogromnej ilości danych, które firmy w obecnych czasach procesują, a które muszą być w pełni dostępne. Aplikacje przetwarzające te dane muszą być niezawodne, a nowe wymagania biznesowe wymuszają też nowatorskie podejście. To idzie w parze z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych, koniecznością zmiany architektury aplikacji. Klienci posiadający tradycyjne systemy IT także chcieliby wykorzystać potencjał nowych technologii, dokonać optymalizacji kosztowych i operacyjnych, jednocześnie uatrakcyjnić ofertę dla swoich klientów.

Konieczne jest przebudowywanie aplikacji. Infrastruktura musi być w pełni dostępna, tak aby zasoby mogły być dobrane pod kątem potrzeb, bez przeskalowania. Wiele firm ma dług technologiczny, do dzisiaj funkcjonują w nich stare systemy, rozwijane w miarę możliwości do potrzeb biznesowych, ponieważ nigdy nie podjęto decyzji o całkowitej wymianie starej technologii na nową. Głównie dlatego, że taka zmiana jest trudna, droga i często ryzykowna. Jako dostawca usług i integrator systemów IT, pomagamy w tym, aby był to proces jak najbezpieczniejszy, przy maksymalnym wykorzystaniu i zoptymalizowaniu już posiadanych zasobów infrastrukturalnych.

Jakie są najważniejsze obszary działania Comarch ICT? Jakie są plany rozwoju?

W Comarch ICT oferujemy dwie grupy usług infrastrukturalnych. Pierwsza grupa usług bazuje na naszych ośrodkach data center, czyli kolokacja, hosting systemów z udostępnianiem dedykowanych platform na zewnątrz, dla klientów którzy nie posiadają własnych zasobów. Cały czas rozwijamy naszą infrastrukturę, wkrótce otwieramy nowe data center w Phoenix w USA – będzie to już nasze 17 DC. W oparciu o te serwerownie możemy zapewnić globalnym klientom dostęp do profesjonalnych usług hostingowych.

Dodatkowo w ramach usług data center możemy zaoferować również własną platformę chmurową. Jest ona dostępna zarówno dla klientów, którzy korzystają z oprogramowania Comarch w modelu Software as a Service, jak również dla klientów, którzy byliby zainteresowani dywersyfikacją swoich zasobów i chcieliby ich część wynieść do chmury. Tutaj możemy zapewnić infrastrukturę w modelu usługowym, Infrastructure as as Service, jak również Platform as a Service, gdzie są dedykowane narzędzia dla deweloperów pod rozwijanie swoich systemów.

Druga grupa usług to usługi outsourcingowe, skierowane do klientów, którzy poszukują wsparcia partnera zewnętrznego do zarządzania ich własną infrastrukturą IT. Oferujemy tu całą gamę usług związanych z obsługą data center klienta, zarządzaniem platformą serwerową, sieciami teleinformatycznymi, wdrażaniem nowych rozwiązań IT, nadzorowaniem projektów związanych z migracją systemów, a także usługi wsparcia użytkownika końcowego i service desk.

Wspieramy również klientów w zarządzaniu ich środowiskami IT działającymi w ramach chmur publicznych. W szczególności dotyczy to rozproszonych środowisk w modelu multicloud. Nasi inżynierowie posiadają kompetencje do zarządzania chmurami wiodących dostawców, po to aby zaoferować klientom możliwość pracy w modelu hybrydowym, z dowolnymi chmurami zewnętrznymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200