Kariera z respektem dla norm zawodowych i etycznych

Z Dariuszem Lewandowskim, dyrektorem ds. finansowych i operacyjnych Premium Foods SA, rozmawia Iwona D. Bartczak

Z Dariuszem Lewandowskim, dyrektorem ds. finansowych i operacyjnych Premium Foods SA, rozmawia Iwona D. Bartczak

Kilka tygodni temu odebrał Pan w Warszawie certyfikat stowarzyszenia ACCA, potwierdzający najwyższy poziom profesjonalizmu w dziedzinie finansów. Co było inspiracją do zdobywania kwalifikacji ACCA? Czy takie było życzenie firmy, w której Pan pracuje, czy raczej jest to Pana własna inwestycja w osobisty rozwój zawodowy? A może certyfikat ACCA wpisuje się w Pana dalsze - już sprecyzowane - plany zawodowe w Polsce lub za granicą?

Zobacz również:

- Na kursy ACCA zostałem skierowany przez mojego poprzedniego pracodawcę cztery lata temu. Było to życzenie firmy, ale jednocześnie duża nobilitacja dla mnie, wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i zaufanie do możliwości dalszego doskonalenia. Szkolenia są dość kosztowne i nie każdy mógłby sobie na nie pozwolić. Posiadanie kwalifikacji ACCA pozwala dostrzec nowe perspektywy rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie kwalifikacje te są dobrze rozpoznawalne. Wystarczy otworzyć Financial Times, aby przekonać się o zapotrzebowaniu na specjalistów z tym tytułem.

- Dlaczego akurat ta kwalifikacja daje szansę, a może i gwarancję awansu bądź wprost kariery? Czy chodzi bardziej o wiedzę, czy o prestiż? O wsparcie ważnego i szanowanego stowarzyszenia? Kontakty w środowisku?

Kariera z respektem dla norm zawodowych i etycznych

Dariusz Lewandowski, dyrektor ds. finansowych i operacyjnych Premium Foods SA

- ACCA daje całościowe spojrzenie na biznes. Zadania egzaminacyjne testują wiedzę z wielu dziedzin przedsiębiorczości i stawiają uczących się w sytuacjach realnych decyzji gospodarczych. Takie podejście sprzyja podejmowaniu w przyszłości trafnych decyzji nawet w bardzo wyrafinowanych sytuacjach biznesowych. Nie bez znaczenia są oczywiście kontakty nawiązane z innymi absolwentami ACCA. I chociaż tytuł ACCA uważany jest powszechnie za prestiżowy, to w moim przekonaniu o jego wartości świadczą konkretne umiejętności i wiedza, którą użytkuję, zarządzając firmą.

- Czy taka kwalifikacja jest jasnym komunikatem dla środowiska biznesu w Polsce? Takim, który bez żadnych wątpliwości mówi o wiedzy i profesjonalizmie człowieka, a także o jego standardach etycznych. Czy ułatwia karierę, czy raczej jest przedmiotem zazdrości i obaw partnerów, współpracowników?

- Kwalifikacje ACCA są jasnym i czytelnym komunikatem w świecie biznesu. Osoba, która zdobyła kwalifikacje, gwarantuje najwyższy poziom wiedzy i umiejętności merytorycznych. Nie bez znaczenia jest również to, że w procesie zdobywania kwalifikacji ACCA szczególny nacisk położony jest na zagadnienia z zakresu etyki biznesu. W moim przekonaniu kwalifikacje ACCA dostarczają narzędzi niezbędnych do zarządzania biznesem. Z pewnością stanowią duży atut w budowaniu własnej drogi rozwoju zawodowego. Nie spotkałem się z objawami zazdrości. Co najwyżej daje się odczuć pewien respekt i szacunek środowiska dla ciężkiej pracy i wysiłku włożonego w rozwój umiejętności menedżerskich.


TOP 200