Inwestujemy w przyszłość

CXO w rozmowie z Janem Kurkusem, prezesem zarządu KHS "KROSNO" SA, na temat obecnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym oraz pomysłów na dalszą poprawę. Dokąd zmierza KROSNO?

CXO w rozmowie z Janem Kurkusem, prezesem zarządu KHS "KROSNO" SA, na temat obecnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym oraz pomysłów na dalszą poprawę. Dokąd zmierza KROSNO?

Inwestycje w produkcję i sieć sprzedaży są realizowanym w Krośnieńskich Hutach Szkła "KROSNO" SA pomysłem na rozwój i rynkowy sukces.

Zobacz również:

  • GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach
  • Szef Intela określa zagrożenie ze strony Arm jako "nieistotne"
  • International Data Group powołuje Genevieve Juillard na stanowisko CEO

Jak wygląda obecna i docelowa struktura produkcji spółki, które rynki są obiecujące?

W ub. roku spółka sprzedawała swoje wyroby w 51 krajach świata i należy do ścisłej czołówki polskich eksporterów. Największymi odbiorcami są Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Australia, Grecja, gdzie trafia ponad 83% produkcji eksportowej. Tam też, na rynkach amerykańskim, angielskim, francuskim, greckim i szwedzkim, odnotowano największe wzrosty sprzedaży. Pojawił się też nowy dobry rynek - kraje nadbałtyckie. Utworzone w ubiegłych latach spółki zależne w Rosji (dla rynków byłego ZSRR), Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie zostały bardzo dobrze przyjęte na lokalnych rynkach. Dlatego następnym krokiem jest utworzenie w br. spółki dystrybucyjnej na Dalekim Wschodzie.

Z kim konkuruje KHS "KROSNO" SA - w skali globalnej i w skali naszego kraju? Czym stara się odróżnić od konkurentów?

W 2004 r. poprzez wspomniane działania w zakresie sprzedaży i marketingu firma umocniła pozycję jednego z największych polskich producentów szkła. Od lat specjalizujemy się w produkcji szkła formowanego ręcznie przeznaczonego do celów stołowych. Konkurujemy wzornictwem, jakością i terminowością dostaw. Najważniejsze krajowe konkurencyjne huty szkła są w różnych miejscach kraju (okolice Tarnowa, Lublina, Radomsko, Piotrków Trybunalski) i po sąsiedzku - na terenie Krosna i okolic. Nasza firma dominuje w dostawach szkła gospodarczego formowanego automatycznie (np. szklanki, kieliszki) i jest jedynym producentem asortymentów szkła technicznego.

Na rynkach zagranicznych przychodzi nam konkurować z tanią galanterią szklaną formowaną ręcznie w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Rumunii, Węgier, Czech, Portugalii i Turcji. Natomiast w zakresie szkła gospodarczego formowanego automatycznie poważną konkurencję czynią nam firmy tureckie, francuskie i czeskie.

Jakie kierunki zakłada aktualny plan inwestycyjny spółki?

Na realizację programu inwestycyjnego w latach 2004-2006 KHS "KROSNO" SA przeznaczy 125 mln zł. Inwestycje były kluczem do realizacji celów biznesowych w ub. r., głównie wzrostu wartości sprzedaży i zwiększenia udziałów w rynku. Nasza strategia wiąże się z wysokimi nakładami na rozwój, w 2004 r. spółka przeznaczyła na ten cel ponad 42 mln zł - inwestując w maszyny, urządzenia, infrastrukturę, a ponad 150 tys. zł w badania i rozwój (patrz ramka). Opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologie wytopów nowych szkieł barwnych. Zmodernizowaliśmy i unowocześniliśmy zarówno technologie wytopu szkieł bezbarwnych, jak i technologie i urządzenia produkcyjne. Chcemy z jednej strony obniżenia kosztów, z drugiej - uatrakcyjnienia wzornictwa.

Czy zagrożeniem dla tych planów inwestycyjnych nie są wysokie dywidendy wypłacane przez spółkę (połowa zysku netto z ub.r.)? Wypłata dywidendy nie stanowi zagrożenia dla planów inwestycyjnych. Konieczność wypłaty wynika z szacunku do oczekiwań naszych akcjonariuszy, którzy chcą mieć dochody ze środków ulokowanych w akcjach spółki.

Przejdźmy do zarządzania. W informacjach ze spółki podkreślano dokonanie poprawy struktury aktywów...

Znaczny spadek stanu zapasów na koniec roku 2004 w porównaniu z rokiem ub., sięgający 24,7 mln zł, spowodowany został z jednej strony zmianami organizacyjnymi i "przejściem" części zapasów (15,4 mln zł) do spółki zależnej KROSGLASS (od 1 stycznia 2004 jest samodzielną spółką, wcześniej działała w ramach KHS "KROSNO" SA Zakład Włókna Szklanego). Z drugiej strony obniżenie zapasów spowodowała większa sprzedaż zapasów z poprzedniego roku. Poziom należności od odbiorców utrzymał się na niezmienionym poziomie, co biorąc pod uwagę wydzielenie Zakładu Włókna Szklanego, oznacza ich faktyczny wzrost. Nastąpiło więc upłynnienie zapasów, co jest pozytywne dla spółki.

Budowa struktury handlowej - jakie pomysły w tym zakresie ma spółka?

Rzeczywiście. Szczególny nacisk położony został na rozwój dystrybucji w kanale sprzedaży tradycyjnej na rynku krajowym. Od 2003 r. działa sześć Regionalnych Centrów Dystrybucji Szkła i Ceramiki Grupy Kapitałowej KROSNO SA. W 2004 r. otworzyliśmy dwa własne punkty sprzedaży detalicznej - Galerie "KROSNO": w Poznaniu oraz w Warszawie, w lutym br. kolejną w Krakowie. Planowany jest dalszy rozwój sieci w największych miastach Polski.

Krosno 2004

W roku 2004 ruszyła nowa linia do produkcji szkła formowanego ręcznie, a także mechaniczna produkcja nowego typu kieliszków (nowe instalacje mają lepsze cechy eksploatacyjne). Zwiększono moce produkcyjne szkła gospodarczego formowanego mechanicznie i zainstalowano nową linię zdobienia szkła.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200