Fintech – kraina wielkich możliwości

Fintechy zmieniły krajobraz globalnego systemu finansowego w ciągu ostatniej dekady. Większość tradycyjnych banków znacząco rozwinęła swoje usługi bankowości internetowej, budując własną infrastrukturę cyfrową lub przejmując startupy, które miały przełomowe rozwiązania – mówi Ben Marrel, współzałożyciel funduszu inwestycyjnego Breega, specjalizującego się w startupach finansowych.

Fintech – kraina wielkich możliwości

Ben Marrel, fot. Infoshare

Wanda Żółcińska, Computerworld: Coraz częściej mówimy już o światowym kryzysie gospodarczym. Jak obecnie zmieniają się inwestycje i polityka funduszy Venture Capital?

Ben Marrel/Breega: Obecny kryzys spowodował chwilowe spowolnienie inwestycji we wszystkich sektorach i niewątpliwie doprowadzi do upadku części startupów. Fundusze VC, z oczywistych powodów, zwracają większą uwagę na modele biznesowe i wyceny, które w niektórych przypadkach były sztucznie zawyżane. Wybrane startupy z modelem quicker-to-profit, które zapewniają wsparcie dla infrastruktury cyfrowej innych firm (np. dostawcy rozwiązań anti-fraud, kontroli tożsamości cyfrowej, rozwiązań SaaS, blockchain itp.), mogą zyskać na obecnej sytuacji i zwiększonej aktywności online. Tak było w przypadku kilku startupów z funduszu Breega.

Zobacz również:

  • Do 2030 r. 24 banki centralne będą posiadać waluty cyfrowe
  • Seasoil: Polacy znaleźli bio alternatywę dla plastiku i zgarnęli 20 tysięcy euro na Infoshare Startup Contest

Wraz z rozwojem sektora fintech, postęp techniczny zmieni bardziej tradycyjne obszary bankowości. Czym jest według Pana współczesny bank? Czy banki zmieniły się z powodu silnej konkurencji fintechów?

Fintechy zmieniły krajobraz globalnego systemu finansowego w ciągu ostatniej dekady. Aby pozostać w grze, tradycyjne banki aktywnie starają się współpracować z fintechami poprzez partnerstwa, inwestycje kapitałowe lub przejęcia. Współpraca z fintechami umożliwia im szybsze świadczenie lepszych usług, a tym samym zwiększa retencję klientów i pozostaje atrakcyjna dla „natywnych cyfrowo” pokoleń. Większość tradycyjnych banków znacząco rozwinęła własne usługi bankowości internetowej, budując własną infrastrukturę cyfrową lub przejmując startupy, które miały przełomowe rozwiązania.

Budowanie zaufania jest bardzo ważne dla współczesnych klientów. Dla banków proces ten wydaje się łatwiejszy niż dla startupów z branży fintech. Czy technologia (zwłaszcza zaawansowana analityka danych) pomaga firmom fintech w budowaniu relacji z konsumentami?

To kwestia dwukierunkowa. Kryzys z lat 2007/2008 poważnie podkopał zaufanie ludzi do tradycyjnych banków. Pod wieloma względami, obok rozwoju technologicznego, było to inspiracją do powstania większości dużych fintechów i nowych banków, które widzimy dzisiaj. Usługi fintech są szybsze i bardziej zorientowane na klienta oraz w dużej mierze mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Cała technologia KYC (Know Your Customer) oczywiście pomaga budować zaufanie między fintechami a konsumentami. W czasach kryzysu, takiego jak ten, którego obecnie doświadczamy, wielu klientów będzie szukać wsparcia w postaci wskazówek i indywidualnej relacji klient/bankier, której nie zapewniają w 100% cyfrowe rozwiązania. Inicjatywy rządowe mogą również koncentrować się na tradycyjnych bankach jako partnerach dystrybucyjnych, więc niektóre fintechy mogą czuć się pominięte.

Dlaczego w ostatnich latach fintechy przeżywały boom? Sektor finansowy jest jednym z największych rynków, ale jest też bardzo konkurencyjny i trudny.

Fintech to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych. Dane dotyczące inwestycji w 2019 r. (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii) pokazują, że branża ta osiągnęła najwyższy poziom od sześciu lat, przeciwstawiając się światowemu trendowi w zakresie inwestycji technologicznych, w którym odnotowano niewielki spadek finansowania po wyjątkowym roku 2018.

Wynika to głównie z trzech czynników: czynnik ludzki (dostępność utalentowanych osób, z wysokim poziomem kwalifikacji), silne zaplecze finansowe, łatwo dostępne finansowanie oraz bardzo korzystne otoczenie regulacyjne. Wprowadzenie standardu otwartej bankowości w Wielkiej Brytanii i PSD2 w Europie dodatkowo wzmocniło rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań. Chociaż konkurencja jest ostra, wciąż jest dużo przestrzeni dla wzrostu i innowacji, zwłaszcza dla startupów tworzących rozwiązania wspierające biznesową infrastrukturę cyfrową.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których nadal inwestujemy w branżę fintech, wciąż obserwujemy wiele ekscytujących innowacji technologicznych, potencjał jest ogromny, cały czas jest to kraina wielkich możliwości. Tym bardziej, jeśli spojrzymy na tempo innowacji w tradycyjnych bankach…

Jakie są obecnie najważniejsze trendy w branży fintech? Czy pojawi się kolejna przełomowa innowacja?

Banki rozpoczęły swoją cyfrową rewolucję, kiedy zaczęły integrować infrastruktury IT w latach 1970. Chociaż w tamtym czasie oznaczało to postęp, dużym bankom nie udało się z czasem zmodernizować swoich systemów. To oznacza, że obecnie systemy bankowe działają na starszym kodzie (często Cobol lub Fortran). Te przestarzałe systemy (kosztowne i ryzykowne do wymiany) są głównym powodem, dla którego banki zmagały się z prawdziwą transformacją cyfrową, torując drogę fintechom. Jednak banki rozważają teraz odnowienie swoich systemów back office i tutaj może pojawić się blockchain jako „księga główna”.

Technologia blockchain ułatwia płatności międzynarodowe poprzez redukcję kosztów i czasu przetwarzania. Przelewy, które tradycyjnie zajmowały trzy dni, mogą teraz zająć kilka sekund, a tradycyjne opłaty nie są już stosowane. Blockchain pozwala również na natychmiastowe rozliczanie transakcji, bez stosowania wciąż używanych częściowo manualnych rozwiązań. To tylko niektóre ze sposobów, w jakie technologia blockchain już teraz przekształca sektor bankowy, gwarantując większą transparentność dla klientów, wydajność i opłacalność.

Blockchain wpływa również na świat bankowy dzięki kryptowalutom. Okazuje się, że Europejski Bank Centralny pracuje nad stworzeniem Crypto Euro (ogłoszenie przez Facebooka w 2019 r. na temat jeszcze nie wyemitowanej kryptowaluty). Tak więc w tym sektorze będzie jeszcze wiele zmian!

Obserwujemy również inne ekscytujące zmiany związane z bankowością predykcyjną, opartej na sztucznej inteligencji i innych rozwiązaniach cyfrowych, z których wszystkie niewątpliwie doprowadzą do dalszych zmian w środowisku bankowym.

Jaka jest przyszłość rozwiązań Big Data w sektorze finansowym? Według badania IDC z 2019 roku, światowe przychody z analiz Big Data mają osiągnąć 260 miliardów USD do 2022 roku.

Big data i analityka biznesowa mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie. Analizy i wnioski pozwalają na głębsze zrozumienie praktyk biznesowych oraz zachowań i potrzeb klientów, a tym samym umożliwiają branży fintech tworzenie lepszych, szybszych i bardziej zorientowanych na użytkownika usług i rozwiązań online. Big Data jest sednem innowacji w zakresie usług finansowych, umożliwiając podmiotom utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie, ich dalszy wzrost.

Jaki jest wpływ niedawnego wdrożenia dyrektywy PSD2 na firmy z sektora fintech?

Wprowadzenie dyrektywy Open Banking na początku 2018 roku w Wielkiej Brytanii, a następnie PSD2 w pozostałej części Europy, przyniosło znaczny wzrost branży fintechów. Od tego czasu fintechy były w stanie bezpiecznie łączyć dane konta i transakcji ze stronami trzecimi, usprawniać procesy biznesowe i zwiększać komfort użytkowania. Dostęp do danych jest kluczowy!

Doprowadziło to do powstania wielu „neo” banków, takich jak N26, Revolut czy Starling. Neobanki są w stanie świadczyć tradycyjne usługi bankowe, takie jak rachunki oszczędnościowe, kredyty hipoteczne i pożyczki biznesowe, ale z podejściem „digital-first”, które umożliwia łatwy dostęp do nich z dowolnego miejsca na świecie na smartfonie lub komputerze. Stosunkowo niskie koszty korporacyjne tych banków-rywali pozwoliły im zaoferować w pełni interaktywną obsługę klienta. Ich zdolność do gromadzenia, analizowania i wykorzystywania danych klientów oznacza również, że mogą proponować spersonalizowane usługi, zwiększające wartość dodaną i pożyczki dla swoich klientów, generując w ten sposób przychody dla siebie.

Gdyby miał Pan czas na rozpoczęcie własnej działalności w branży fintech, co by to było?

To ciekawe pytanie:) Prawdopodobnie rozważałbym uruchomienie fintechu specjalizującego się w pożyczkach opartych na zaawansowanej analizie danych. Sztuczna inteligencja i duże zbiory danych zmieniają obecnie sposób oceny ryzyka i alokacji kredytów. Miejmy nadzieję, że pożyczki oparte na zaawansowanych wskaźnikach ostatecznie doprowadzą do bardziej sprawiedliwego i szybszego dostępu zarówno do kredytów osobistych, jak i biznesowych, na szeroką skalę.

Ben Marrel/Breega wystąpi podczas konferencji Infoshare 2020. Computerworld jest patronem medialnym wydarzenia

Infoshare 2020 Online - wirtualny festiwal społeczności napędzanej technologią

Najnowsze trendy technologiczne, startupy, innowacje, wyzwania biznesu w czasach pandemii. To wszystko podczas Infoshare 2020 . Największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej w formacie online, transmitowanym na cały świat z Gdańska potrwa 6 dni i odbędzie się w dniach 23-25 i 28-30 września. Na uczestników czeka aż 9 scen tematycznych z prelekcjami na żywo i niespotykane dotąd możliwości networkingu.

Rejestracja

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200