EnFace: prof. Maciej Sysło...

... pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Toruńskiego, autor koncepcji edukacji informatycznej w Polsce, współtwórca krajowej olimpiady informatycznej, organizator konferencji "Informatyka w szkole".

... pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Toruńskiego, autor koncepcji edukacji informatycznej w Polsce, współtwórca krajowej olimpiady informatycznej, organizator konferencji "Informatyka w szkole".

O edukacji informatycznej

EnFace: prof. Maciej Sysło...

Fotografował Wojciech Wilczyński

Wydaje się, że wpływ producentów sprzętu oprogramowania sprawił, że myślenie obliczeniowe zastąpiono umiejętnością obsługi komputera. Rachowanie zaś to nie jest znajomość matematyki. Natomiast posłużenie się programem multimedialnym nie oznacza zrozumienia zasad działania maszyny i umiejętności skonstruowania sterującego nią programu. Efektem tego jest kryzys naboru na informatykę, w Wlk. Brytanii zainteresowanie uniwersyteckimi studiami informatycznymi spadło o 50%. Z drugiej strony nauczanie myślenia algorytmicznego nie ma sensu w oczach studentów i trzeba przyznać, że większość z nich nigdy nie spotka się z koniecznością jego wykorzystania. Dostaną narzędzia z instrukcją posłużenia się nimi do wygenerowania rozwiązania z istniejących klocków. Ale też nie można porzucić zupełnie tej drogi, bo za chwilę okaże się, że w świecie samouków przekonanych o głębokiej wiedzy zostaliśmy bez prawdziwych specjalistów.

O projekcie "jeden laptop na dziecko"

Istnieją pewne etapy rozwoju społeczeństwa informatycznego, których nie da się przeskoczyć. Nie bardzo wierzę w to, że sam fakt wręczenia dzieciom z pustynnej wioski taniego komputera cokolwiek zmieni. Przy braku kontekstu społecznego, banków i urzędów, w których można coś załatwić online, elektronicznej komunikacji z innymi, laptop nie ma racji bytu. Proces transformacji można nieco skrócić, ale komputer w każdej chatce to jeszcze nie postęp. Wykluczenie cyfrowe jest faktem, ale nie wierzę w szansę zrównania możliwości wszystkich obywateli świata i nie sądzę, że zasypywanie przepaści da się osiągnąć zwiększając liczbę komputerów na głowę. Znam szkoły, w których świetnie wyposażone pracownie komputerowe są pozamykane przez większość czasu, gdy uczniowie są obecni w szkole. Istotna jest nie tylko ilość sprzętu, ale też poziom wykształcenia nauczycieli, którzy mają uczyć informatyki. A z tym w Polsce jest nie najlepiej.

O pasji DO maszyn do rachowania

Określiłbym to raczej jako pasję kolekcjonowania mechanicznych urządzeń do przetwarzania informacji, w tym maszyny do pisania, również ze względu na ich piękno. Mam wykształcenie matematyczno-informatyczne i interesuje mnie historia informatyki. Uważa się, że to dziedzina młoda, ale jak doszło do tego, że powstał komputer? W końcu pierwszy algorytm stworzył Euklides 2500 lat temu! Znacznie później została skonstruowana przez Schickarda maszyna na zamówienie Jana Keplera (jej replika jest na zdjęciu), maszyna Pascala i inne. Kolejne elementy kolekcji kupuję na aukcjach, często w Niemczech. To kosztowne hobby. Maszyny to jednak końcowy element łańcucha, na początku którego znajdują się ludzie i idee. Jestem w trakcie pracy nad książką na ten temat.


TOP 200