ENFACE: Radosław Mączyński…

… wiceprezes DomDaty, poznańskiej firmy programistycznej, która pomaga m.in. niemieckim i holenderskim koncernom zarządzać energią, nieruchomościami, logistyką i finansami

O STRATEGII FIRMY

DomData specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i usług w obszarach zarządzania procesami biznesowymi, business intelligence oraz CRM. Oferujemy przede wszystkim własne rozwiązania i dzięki temu oraz licznym referencjom z sukcesem działamy na konkurencyjnym rynku. Skupiamy się na kontynuacji trzyletniej strategii firmy, która zakłada umocnienie pozycji DomData AG w sektorze finansowym i otwarcie rynków, w których nasycenie produktami podobnymi do oferty DomDaty nie jest duże. W dłuższym czasie zakładam dalszy rozwój sieci partnerskiej oferującej produkty DomData.

O INFORMATYZACJI BANKÓW

Banki mają wdrożone mniej lub bardziej rozbudowane systemy centralne, a ich wymiana na nowe nie przynosi odczuwalnych efektów w postaci wzrostu przychodów lub obniżenia kosztów. Największy potencjał sprzedaży oprogramowania widzę w innych klasach rozwiązań IT dla sektora finansowego. Mam tu na myśli systemy wspomagające zarządzanie szeroko rozumianą sprzedaż (łącznie z obszarami powiązanymi, takimi jak: ocena ryzyka kredytowego czy obsługa przed- i posprzedażowa), rozwiązania do zarządzania poszczególnymi kanałami dostępu z naciskiem na bankowość mobilną oraz systemy pozwalające na daleko idącą automatyzację procesów backoffice-owych (np. obsługa windykacji czy zajęć egzekucyjnych).

Zobacz również:

Banki permanentnie będą zmieniać swoją infrastrukturę systemową, tak aby usprawniać sprzedaż oraz ograniczać koszty. Jednym ze sposobów realizacji celów jest automatyzacja wykonywania czynności manualnych. Przykładowo, u jednego z klientów z sektora finansowego wdrożone przez nas rozwiązanie do rozliczania prowizji sieci sprzedaży umożliwiło skrócenie tego procesu z kilku dni do ok. 30 minut.

O INTELIGENTNYM OPROGRAMOWANIU

Widzę potencjał rynkowy dla inteligentnego oprogramowania. Na przykład obecność w firmowym środowisku IT systemów klasy business intelligence/business analytics na pewno odróżnia je od oprogramowania tradycyjnego, koncentrującego się na realizacji funkcji biznesowych (ewidencja poszczególnych danych i zdarzeń gospodarczych), bez możliwości prowadzenia wielopoziomowej analizy czy szybkiego i moderowanego przez system reagowania w różnych sytuacjach. Elementy inteligentnego oprogramowania w systemach dziedzinowych dają klientowi istotną wartość dodaną, pozwalając mu znacznie lepiej zarządzać przedsiębiorstwem lub jego częścią. System wyposażony w pewne funkcje analityczne czy predykcyjne – patrząc z punktu widzenia dostawcy – jest też łatwiej sprzedawalny.

O EKOCONTROLLINGU

W kontekście inwestowania w systemy ekocontrollingu decyzja kierunkowa nie jest po stronie deweloperów, ale osób zarządzających strategią produktową oraz przede wszystkim klientów, którzy jako jeden z celów postawią sobie stosowanie właśnie takiego oprogramowania. Moim zdaniem rynek polski może się otworzyć na tego typu oprogramowanie w dłuższej perspektywie i bazując na naszych doświadczeniach zdobytych na rynku niemieckim, sądzę, że jednymi z pierwszych firm, które się takimi rozwiązaniami zainteresują, będą zarządcy nieruchomości oraz firmy z sektora utilities.

O ZDOBYWANIU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW

Uważam, że polskie firmy mają olbrzymi potencjał zaistnienia na rynkach Europy Zachodniej z własnymi produktami oraz usługami. Przewagą konkurencyjną polskich przedsiębiorstw są w dalszym ciągu niższe koszty produkcji w powiązaniu z jakością porównywalną do krajów Europy Zachodniej. Jednym z niezbędnych wymogów, istotnym w przypadku dostarczania na rynki obce rozwiązań biznesowych, jest dobra znajomość języka lokalnego, która pozwala na bezproblemową komunikację w określonej dziedzinie biznesowej zarówno w procesie sprzedażowym, jak i w trakcie realizacji projektów. Znajomość wyłącznie języka angielskiego działa raczej na minus w porównaniu do dostawców lokalnych. Kolejnym istotnym aspektem jest posiadanie na rynku zagranicznym lokalnej struktury przedsiębiorstwa lub silnie powiązanej sieci partnerskiej. DomData ma solidną pozycję na rynku niemieckim w sektorze zarządców nieruchomości. Niedawno rozpoczęliśmy tzw. Roll-out systemu obiegu dokumentów finansowych w niemieckim i holenderskim oddziale jednego z europejskich operatorów logistycznych. Pierwotne wdrożenie rozwiązania odbyło się kilka lat temu w polskiej filii koncernu.


TOP 200