ENFACE: Radosław Mączyński…

… wiceprezes DomDaty, poznańskiej firmy programistycznej, która pomaga m.in. niemieckim i holenderskim koncernom zarządzać energią, nieruchomościami, logistyką i finansami

O STRATEGII FIRMY

DomData specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i usług w obszarach zarządzania procesami biznesowymi, business intelligence oraz CRM. Oferujemy przede wszystkim własne rozwiązania i dzięki temu oraz licznym referencjom z sukcesem działamy na konkurencyjnym rynku. Skupiamy się na kontynuacji trzyletniej strategii firmy, która zakłada umocnienie pozycji DomData AG w sektorze finansowym i otwarcie rynków, w których nasycenie produktami podobnymi do oferty DomDaty nie jest duże. W dłuższym czasie zakładam dalszy rozwój sieci partnerskiej oferującej produkty DomData.

O INFORMATYZACJI BANKÓW

Banki mają wdrożone mniej lub bardziej rozbudowane systemy centralne, a ich wymiana na nowe nie przynosi odczuwalnych efektów w postaci wzrostu przychodów lub obniżenia kosztów. Największy potencjał sprzedaży oprogramowania widzę w innych klasach rozwiązań IT dla sektora finansowego. Mam tu na myśli systemy wspomagające zarządzanie szeroko rozumianą sprzedaż (łącznie z obszarami powiązanymi, takimi jak: ocena ryzyka kredytowego czy obsługa przed- i posprzedażowa), rozwiązania do zarządzania poszczególnymi kanałami dostępu z naciskiem na bankowość mobilną oraz systemy pozwalające na daleko idącą automatyzację procesów backoffice-owych (np. obsługa windykacji czy zajęć egzekucyjnych).

Zobacz również:

  • Ransomware nęka sektor finansowy, a cyberataki stają się coraz bardziej złożone

Banki permanentnie będą zmieniać swoją infrastrukturę systemową, tak aby usprawniać sprzedaż oraz ograniczać koszty. Jednym ze sposobów realizacji celów jest automatyzacja wykonywania czynności manualnych. Przykładowo, u jednego z klientów z sektora finansowego wdrożone przez nas rozwiązanie do rozliczania prowizji sieci sprzedaży umożliwiło skrócenie tego procesu z kilku dni do ok. 30 minut.

O INTELIGENTNYM OPROGRAMOWANIU

Widzę potencjał rynkowy dla inteligentnego oprogramowania. Na przykład obecność w firmowym środowisku IT systemów klasy business intelligence/business analytics na pewno odróżnia je od oprogramowania tradycyjnego, koncentrującego się na realizacji funkcji biznesowych (ewidencja poszczególnych danych i zdarzeń gospodarczych), bez możliwości prowadzenia wielopoziomowej analizy czy szybkiego i moderowanego przez system reagowania w różnych sytuacjach. Elementy inteligentnego oprogramowania w systemach dziedzinowych dają klientowi istotną wartość dodaną, pozwalając mu znacznie lepiej zarządzać przedsiębiorstwem lub jego częścią. System wyposażony w pewne funkcje analityczne czy predykcyjne – patrząc z punktu widzenia dostawcy – jest też łatwiej sprzedawalny.

O EKOCONTROLLINGU

W kontekście inwestowania w systemy ekocontrollingu decyzja kierunkowa nie jest po stronie deweloperów, ale osób zarządzających strategią produktową oraz przede wszystkim klientów, którzy jako jeden z celów postawią sobie stosowanie właśnie takiego oprogramowania. Moim zdaniem rynek polski może się otworzyć na tego typu oprogramowanie w dłuższej perspektywie i bazując na naszych doświadczeniach zdobytych na rynku niemieckim, sądzę, że jednymi z pierwszych firm, które się takimi rozwiązaniami zainteresują, będą zarządcy nieruchomości oraz firmy z sektora utilities.

O ZDOBYWANIU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW

Uważam, że polskie firmy mają olbrzymi potencjał zaistnienia na rynkach Europy Zachodniej z własnymi produktami oraz usługami. Przewagą konkurencyjną polskich przedsiębiorstw są w dalszym ciągu niższe koszty produkcji w powiązaniu z jakością porównywalną do krajów Europy Zachodniej. Jednym z niezbędnych wymogów, istotnym w przypadku dostarczania na rynki obce rozwiązań biznesowych, jest dobra znajomość języka lokalnego, która pozwala na bezproblemową komunikację w określonej dziedzinie biznesowej zarówno w procesie sprzedażowym, jak i w trakcie realizacji projektów. Znajomość wyłącznie języka angielskiego działa raczej na minus w porównaniu do dostawców lokalnych. Kolejnym istotnym aspektem jest posiadanie na rynku zagranicznym lokalnej struktury przedsiębiorstwa lub silnie powiązanej sieci partnerskiej. DomData ma solidną pozycję na rynku niemieckim w sektorze zarządców nieruchomości. Niedawno rozpoczęliśmy tzw. Roll-out systemu obiegu dokumentów finansowych w niemieckim i holenderskim oddziale jednego z europejskich operatorów logistycznych. Pierwotne wdrożenie rozwiązania odbyło się kilka lat temu w polskiej filii koncernu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200