ENFACE: Marek Majewski...

...dyrektor Działu Oprogramowania IBM Polska, pracujący zgodnie z zasadą, że informacja staje się dzisiaj jednym z zasobów naturalnych, który można optymalnie wykorzystać

ENFACE: Marek Majewski...

O najważniejszych trendach w IT

W IBM zakładamy cztery kluczowe obszary rozwoju technologii. Są to: cloud computing, analityka razem z big data, rozwiązania mobilne i social media. Już dzisiaj mamy do czynienia z ciekawym i dynamicznym rozwojem informatyki w kierunku tzw. internetu rzeczy. Jest on kategorią na tyle szeroką i elastyczną, że ma szanse znaleźć zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia. Obecnie do sieci internetowej są podłączone tysiące rozmaitych urządzeń, począwszy od telewizorów, liczników energii, a na samochodach i samolotach czy urządzeniach AGD, takich jak lodówki, skończywszy. Te wszystkie urządzenia w przyszłości będą generowały zetabajty danych. Większość będzie dostępna również poprzez urządzenia mobilne. Coraz bardziej widoczna jest postępująca integracja tych wszystkich systemów z mediami społecznościowymi. Zdecydowanie ułatwiają to rozwiązania chmurowe. Oczywiście, każda część tej infrastruktury musi być bezpieczna. A zatem rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo nadal będą nieodłączną częścią rozwoju rynku IT.

O konkurencyjności strategii

Naszą odpowiedzią na działanie konkurencji jest zasadniczo rozwój w dwóch kierunkach. Z jednej strony udoskonalamy już istniejącą ofertę produktów w zakresie oprogramowania, z drugiej uzupełniamy ją poprzez akwizycje firm. Trend jest taki, że raz na kwartał kupujemy nową firmę. Jednym z najnowszych nabytków IBM są grupy rozwiązań z zakresu analityki typu Star Analytics, Varicent i SPSS, inteligentnego handlu i marketingu, takie jak: Unica, Coremetrics, Tealeaf, czy mobilności: IBM MobileFirst, Worklight oraz bezpieczeństwa, np. firma Trusteer, produkująca programy do zwalczania zagrożeń płynących z internetu, w tym również na urządzenia mobilne. Ważnym krokiem na drodze rozszerzenia naszej oferty w kierunku biznesu społecznościowego jest ostatnie przejęcie firmy Kenexa, oferującej usługi z zakresu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi w modelu przetwarzania danych w chmurze.

W ogłoszonej globalnie strategii na lata 2010–2015, IBM zakłada, że 50% zysków będzie pochodziło

z oprogramowania. W Polsce mamy ten sam cel. I także na naszym lokalnym rynku jesteśmy postrzegani coraz bardziej jako dostawca oprogramowania i usług, a nie wyłącznie serwerów. W podziale geograficznym przychody z rynków wzrostu, do którego zalicza się Polska, mają wynieść 30% do 2015 r.

O samouczącym się komputerze, który wygrał z człowiekiem

Trzy lata temu powstała platforma o nazwie „Watson”, zdolna analizować dużą ilość danych, rozpoznawać mowę, a przyswojoną wiedzę wykorzystywać do rozwiązania zadanego problemu. Bardzo dużym echem odbiło się zwycięstwo tego superkomputera z ludźmi podczas znanego amerykańskiego teleturnieju „Jeopardy!".

Ale samouczące się komputery mogą mieć znacznie poważniejsze zastosowania. Watson wykorzystywany jest przy diagnostyce, jako pomocnik lekarza. Współpracujemy w tej dziedzinie z instytutem medycznym Cleveland Clinic. Komputer jest w stanie wykorzystać całą dostępną wiedzę, przeanalizować wyniki badań pacjenta, postawić diagnozę i zalecić leczenie. Inne rozwiązanie to modelowanie matematyczne w instytucjach badawczych.

Na polskim rynku mamy już podobne zastosowania. W ośmiu miastach wirtualny urzędnik w modelu chmury obliczeniowej IBM pomaga mieszkańcom rozwiązywać codzienne sprawy. Okazało się, że 90% z nich to zdarzenia typowe – powtarzające się pytania, poszukiwanie dokumentów, które mogą być dostępne w trybie przeglądarkowym.


TOP 200