EN FACE: Wojciech Kulesza...

... artysta, grafik, prezes Fundacji Widzialni zajmującej się propagowaniem dostępności Internetu dla osób niepełnosprawnych

O TECHNOLOGII OTWIERAJĄCEJ ŚWIAT

Prezes Polskiego Związku Głuchych powiedziała kiedyś, że Nagroda Nobla powinna zostać przyznana wynalazcom Internetu i telefonu komórkowego, gdyż te media otworzyły świat osobom niepełnosprawnym, wcześniej często zamkniętym w czterech ścianach. Każdy z nas boi się niepełnosprawności, ale Internet pozwala burzyć bariery mentalne po obu stronach. Osoba niepełnosprawna, korzystająca ze strony internetowej, może uczestniczyć w życiu społecznym - robiąc zakupy, wysyłając dokumenty do urzędów, udzielając się na forach - na równi ze wszystkimi. Może realizować aspiracje i podejmować pracę zdalną. Te media integrują też środowisko osób niepełnosprawnych.

O FUNDACJI WIDZIALNI

Jest rozwinięciem projektu Widzialni z roku 2007, którego inicjatorem był Artur Marcinkowski. W 2009 r. formalnie przeobraził się on w fundację. Organizujemy wraz z Uniwersytetem Śląskim konkurs "Strona Internetowa bez Barier". Wraz z Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym i Telewizją Polską zainicjowaliśmy zaś partnerstwo "Telewizja bez Barier". Jej celem jest zdecydowane powiększenie oferty dla osób niesłyszących. Chodzi nam o napisy i audiodeskrypcję dla osób niewidomych. W MSWiA działamy jako konsultant projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Są to minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. Celem projektu jest takie przygotowanie rejestrów i systemów teleinformatycznych administracji, aby uwzględniały potrzeby wszystkich obywateli. Pracujemy nad polskim tłumaczeniem dokumentu "Web Content Accessibility Guidelines 2.0", czyli standardów W3C uznawanego na całym świecie za "biblię dostępności".

O DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW W POLSCE

Do dziś przeprowadziliśmy niemal 200 audytów dostępności przeróżnych polskich serwisów i nie mamy wątpliwości, że sytuacja jest fatalna. Choć zmienia się na lepsze. Dla osób niepełnosprawnych nie jest dostępny żaden z największych polskich sklepów internetowych. Większość badanych podmiotów do momentu otrzymania wyników badania nie zdaje sobie sprawy, że z ich serwisami jest coś nie tak. Tymczasem wielu polskich stron programy czytające, którymi posługują się osoby niewidome, nie są w stanie prawidłowo i w pełni obsłużyć. Dobrze zrobiony serwis opatrzony jest prawidłowo zagnieżdżoną hierarchią nagłówków, co umożliwia nawigowanie po stronie według ważności informacji. Ma też właściwie opisane linki. Ma odpowiednio opisane obrazki i znaki graficzne służące do nawigacji. Posiada odpowiednio oznaczone animacje flash. Pozwala wszędzie dotrzeć za pomocą klawiatury. Niewidomi nie posługują się myszką. Jest wyraźny, kontrastowy, pozwala z łatwością powiększyć czcionkę. To ukłon w stronę licznej rzeszy osób starszych i niedowidzących. Doskonałym przykładem dostępności jest serwis europosła Rafała Trzaskowskiego. Znajdują się tam klipy opatrzone transkrypcją w języku migowym i elementy multimedialne opatrzone napisami. Osoba niepełnosprawna nie ma więc problemu z dostępem do wszystkich informacji. Uniwersytet Śląski poświęcił dużo czasu i wysiłku, aby udostępnić swój serwis wszystkim, także użytkownikom niepełnosprawnym. Coraz lepiej wygląda strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Widzimy dużo pozytywnych zmian w serwisach administracji publicznej.

O WPŁYWIE DOSTĘPNOŚCI NA UŻYTECZNOŚĆ

Dostępność nie rzutuje na wizualną atrakcyjność serwisu. W żaden sposób nie obciąża go estetycznie, bo udogodnienia dla osób niepełnosprawnych osadzone są w kodzie stron. Udostępnienie serwisu wcale nie jest trudne, a jest korzystne, np. ze względu na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, które wysoko punktują dostępność serwisu.

O KONFERENCJI CYFROWO WYKLUCZENI

Konferencja ta, która odbędzie się 2 września 2011 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będzie zwieńczeniem konkursu "Strona Internetowa bez Barier". Liczymy na to, że poprzez konferencję "Cyfrowo wykluczeni" zwrócimy uwagę na marginalizowane często problemy wykluczenia cyfrowego.


TOP 200