EN FACE: Maciej Kaczyński...

...prezes szczecińskiej firmy BTC specjalizującej się w audycie infrastruktury IT i legalności oprogramowania, autor projektu Akademia BTC, projektant oprogramowania.

EN FACE: Maciej Kaczyński...

O ZNAJOMOŚCI KWESTII BEZPIECZEŃSTWA I LEGALNOŚCI

Przez wiele miesięcy prowadziliśmy badania wśród administratorów infrastruktury IT, próbując stwierdzić, do jakiego stopnia orientują się w zasobach IT posiadanych przez ich organizacje. Przyznali oni, że mają problemy z określeniem choćby liczby wykorzystywanych w firmie komputerów, nie mówiąc już o ocenie legalności zainstalowanego na nich oprogramowania. Żadna z ankietowanych przez nas firm nie potrafiła podać dokładnej liczby posiadanych komputerów, a rozbieżności ze stanem faktycznym sięgały 20%. Udział nielegalnego oprogramowania w zasobach firmy jest bardzo różny. Są takie firmy, które po audycie muszą wydać 300 tys. zł na zakup brakujących licencji, ale i takie, które mają nadwyżki. Wina częściowo leży po stronie producentów, którzy zmieniają warunki licencji i nie dbają o ich prostotę i jednoznaczność. Liczba programów wykorzystywanych przez firmy systematycznie wzrasta i coraz częściej zapanowanie nad złożoną matrycą sprzętu i oprogramowania wymaga zakupu oddzielnego programu do zarządzania zasobami IT.

O FIRMACH BTC CONNECT i MIKROAUDYT

Na rozwój tych dwóch spółek zależnych otrzymaliśmy prawie 2 mln zł dofinansowania, m.in. dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. BTC Connect zajmuje się rozwojem systemu Oxeris i nadzoruje powstanie Europejskiego Centrum Monitoringu Urządzeń Mobilnych. Od grudnia 2010 r. będzie oferować usługi w modelu . Zadaniem centrum będzie monitoring - oczywiście za zgodą klientów - urządzeń mobilnych, takich jak np. notebooki czy telefony komórkowe. Dzięki temu możliwe będzie zlokalizowanie - z dużą dokładnością - skradzionego komputera i jego odzyskanie, zablokowanie lub zdalne trwałe zniszczenie. Jedyne takie centrum na świecie funkcjonuje dziś w Kanadzie. Mikroaudyt zajmie się z kolei audytem legalności oprogramowania w modelu cloud computing. Produkt ten zaprezentujemy na rynku w 2011 r. i mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem na całym świecie. Dzięki produktom firmy Mikroaudyt możliwe stanie się samodzielne przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania, bez konieczności angażowania obcej firmy, co wpłynie na spadek ilości nielegalnego oprogramowania. Rozpoczniemy też rozmowy z naszymi dotychczasowymi Partnerami w wielu projektach - firmami Adobe, Autodesk, , Microsoft, Oracle i innymi, aby przeprowadzenie audytu uprawniało do uzyskania odpowiednich certyfikatów.

O POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

Nasze pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem i z takim scenariuszem musi liczyć się każda firma, która po raz pierwszy ubiega się o fundusze unijne. Jednak im więcej starań, tym większe szanse na powodzenie. Nam udało się pozyskać do tej pory kilkadziesiąt dotacji o różnej wartości. Im więcej dotacji, tym większe szanse na otrzymanie kolejnych. Można powiedzieć, że doświadczenie procentuje, a rozdzielający dotacje widzą, w jaki sposób rozliczyliśmy wcześniej otrzymane fundusze. Liczy się nie tylko pomysł na biznes, ale jego właściwe przelanie na papier z uwzględnieniem wytycznych danego programu. Namawiałbym przedsiębiorców, aby starali się realizować takie projekty, które nie przerastają ich finansowo, i pamiętali o tym, że kryzys zawsze może się zdarzyć, a wraz z nim mogą zmniejszyć się ich możliwości finansowania projektu. Ważne jest to, aby mieć długofalową perspektywę rozwoju firmy. Dla mnie nie jest problemem określenie, czym nasze firmy zajmą się w latach 2013-2015. Wiem, że jedna ze spółek zależnych wejdzie na giełdę, a nasze produkty znajdą się na rynku europejskim i światowym. Zamierzam inwestować w technologię i edukację pracowników, udoskonalić wewnętrznie organizację, zwiększyć zatrudnienie i kontynuować strategię globalnego rozwoju na niszowych rynkach. Posiadanie tego rodzaju wizji jest bardzo istotne, gdy myśli się o projektach na większą skalę.

O PROJEKCIE AKADEMII BTC

Na ten projekt szkoleniowy staraliśmy się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwa lata. To jedyny tego rodzaju duży projekt z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą IT. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 2,7 mln zł przez dwa lata przeszkolimy 1200 osób. Będą to głównie menedżerowie i pracownicy małych i średnich firm, którzy kwestie zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem traktują często nieco po macoszemu ze względu na brak odpowiedniej wiedzy.


TOP 200