Biznes wokół integracji

Iona Technologies jest jednym z pierwszych producentów brokerów obiektowych CORBA. Na konferencji DAIS 2001 wiceprezes i główny architekt platformy rozproszonej Iona prezentował nowe produkty firmy do tworzenia takich systemów. Ze Steve'em Vinoskim rozmawia Marian Łakomy.

Iona Technologies jest jednym z pierwszych producentów brokerów obiektowych CORBA. Na konferencji DAIS 2001 wiceprezes i główny architekt platformy rozproszonej Iona prezentował nowe produkty firmy do tworzenia takich systemów. Ze Steve'em Vinoskim rozmawia Marian Łakomy.

Używa Pan terminu "platforma" na określenie serii produktów Iona. Czym jest platforma?

Platforma to zestaw wszystkich usług niskiego poziomu, potrzebnych aplikacji, takich jak skalowanie, bezpieczeństwo, koordynacja transakcji, różne protokoły komunikacyjne, wspólne bufory pamięciowe, dostęp do aplikacji zaplecza (takich jak SAP czy PeopleSoft). Platforma jest więc infrastrukturą aplikacji. Powinna zawierać wszystkie elementy potrzebne aplikacji, ta zaś ma obsługiwać tylko logikę biznesową.

Które z tych elementów są dostępne na platformę Iona?

Obecnie Iona oferuje pakiet Total Business Integration, zawierający elementy niezbędne do łączenia różnego rodzaju klientów, aż po zasoby zaplecza, takie jak aplikacje ERP, systemy COM, CORBA i EJB. Pakiet pozwala na zintegrowanie całości logiki biznesowej zawartej w tych systemach. W przeciwieństwie do dawnych rozwiązań integracyjnych przeznaczonych wyłącznie dla dużych i bogatych korporacji, Total Business Integration umożliwia nawet małym firmom "eksport" ich biznesu i danych do partnerów handlowych.

Od lat jesteśmy dostawcą technologii CORBA. Byliśmy jedną z pierwszych firm, która wyprodukowała serwer aplikacyjny zgodny z J2EE. Zapewniamy integrację aplikacji za pośrednictwem pakietu Enterprise Integrator, korzystającego z komunikacji asynchronicznej JMS. Zapewniamy też integrację biznes-biznes za pomocą integratora B2B, oferującego możliwości włączenia EDI, EDI-XML i innych technologii handlu elektronicznego.

Na jakie standardy przetwarzania rozproszonego stawia Iona?

Zależy nam na integracji różnych rozwiązań, musimy więc wspierać te technologie, których używają nasi klienci. Wspieramy wiele standardów - CORBA, IIOP, RMI, RMI/IIOP, COM+, HTTP, komunikację asynchroniczną JMS.

Trzeba pamiętać, że wciąż pojawiają się nowe protokoły. Dlatego wszystkie nasze produkty są oparte na wspólnym jądrze Adaptive Runtime Technology, zapewniającym możliwość dołączenia online (bez zatrzymywania aplikacji) dowolnych usług i protokołów w formie modułów napisanych w C++ lub Javie.

Jakie są strategiczne kierunki rozwoju firmy Iona?

Aby uzyskać pełną ofertę w zakresie integracji biznesu, Iona niedawno przejęła kilka firm. Intensywnie pracujemy w dziedzinie usług sieciowych, gdyż uważamy je za następną generację produktów do integracji aplikacji biznesowych. Staramy się uczynić usługi sieciowe integralną częścią naszej platformy.

Czy usługi sieciowe mogą zastąpić technologię komponentową?

Usługi sieciowe to sposób na integrację istniejących technologii oprogramowania pośredniczącego (middleware). Natomiast jeśli usiłuje się przedstawiać usługi sieciowe jako następny etap rozwoju technologii komponentowych, jest to oczywiste nieporozumienie. Nie ma zapotrzebowania na inne technologie komponentowe. Z pewnością natomiast potrzebujemy lepszych sposobów integracji.


TOP 200