Bezpieczne dane organizacji

O migracji wybranych informacji firmy do chmury i o innych sposobach ich przechowywania mówi Juan M. Porcar, starszy wiceprezes działu FTS w regionie CEMEA&I w firmie Fujitsu.

Juan M. Porcar, starszy wiceprezes działu FTS w regionie CEMEA&I w firmie Fujitsu

Główne przyczyny ekonomiczne, które zachęcają do skorzystania z chmury, są te same. W USA dominuje podejście otwarte, wypracowane metodą kolejnych prób i rozwiązywania problemów w późniejszym okresie, gdy się ew. pojawią. Kraje europejskie charakteryzują się podejściem rozbudowanym i planowym. Między innymi ze względu na te różnice posiadamy różne centra obsługi chmury publicznej, w tym zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Ponieważ nie jesteśmy amerykańską firmą, regulacje prawne dotyczące dostępu do danych przez agencje rządowe USA nie mają zastosowania. W USA działa osobny oddział, osobne data center i wydzielona strefa usług, która podlega regulacjom prawnym tego kraju.

Czy firma może w całości działać w chmurze?

Jeszcze nie, ale możemy połączyć różne usługi, część będzie pracować lokalnie, utworzą jednak spójną całość i unikniemy pracy z wyspami. Problemy ze zgodnością z regulacjami prawnymi można rozwiązać za pomocą integracji między usługami od różnych dostawców. Mamy technologię RunMyProcess, dzięki której aplikacje uruchamiane w różnych chmurach i lokalizacjach mogą się sprawnie komunikować. To analogia do VPN dla sieci lokalnych w oddziałach jednej firmy.

Co można zrobić z informacjami, które muszą być przechowywane we wskazanym przez firmę miejscu?

Organizacja ma dwie możliwości: skorzystać z oferty utrzymania usług w centrum przetwarzania danych zlokalizowanym na terenie kraju albo przetwarzać tę informację w firmowej serwerowni, łącząc usługi za pomocą narzędzi. Przetwarzanie danych we własnym środowisku nie oznacza, że serwery muszą znajdować się w siedzibie firmy, można wynająć wydzielone miejsce w data center. Jeśli firma chce utrzymywać własną serwerownię czy chmurę prywatną i nie ma wymaganego personelu, może skorzystać z usług serwisowych. Możemy obsłużyć sprzęt, także u klienta.

Mała chmura w piwnicy firmy?

Tak, po to wprowadziliśmy DI Block - gotowe rozwiązanie składające się z serwerów, sieci, macierzy dyskowych i oprogramowania, które utworzy firmową chmurę. Jeśli organizacja nie ma specjalistów, by wybudować chmurę, może skorzystać z naszego rozwiązania. Oprogramowanie do automatyzacji usług jest już gotowe. Ma najważniejsze cechy - współdzielenie zasobów, orkiestrację czynności związanych z utrzymaniem chmury, zarządzanie pojemnością i skalowaniem zasobów. Oprócz aplikacji uruchamianych w środowisku wirtualizowanym, można tam będzie uruchomić także te, które powinny pracować bezpośrednio na sprzęcie. Usługi IT świadczone lokalnie w środowisku DI Block można połączyć z usługami chmurowymi. Niektóre aplikacje będą pracować w prywatnej chmurze utworzonej przez DI Block, inne w chmurze publicznej, zachowując integrację między aplikacjami za pomocą narzędzi - RunMyProcess. Wielu klientów wybiera strategię chmury hybrydowej, gdyż umożliwia ona skorzystanie z usług cloud computing, zachowując zgodność z regulacjami prawnymi. Zwykle regulacje ograniczone są nie do konkretnego budynku, ale do kraju, a zatem można uruchomić prywatną chmurę w miejscu wynajętym w certyfikowanym data center.

Jak może wyglądać migracja do chmury?

Występują tu dwa ważne problemy. Pierwszy dotyczy chmury w firmie, drugi jest związany z firmowymi aplikacjami. Obecne aplikacje można przenieść do chmury prywatnej lub publicznej. Sporo aplikacji biznesowych już ma swoje wersje chmurowe, zazwyczaj przeznaczone dla środowiska VMware. Aplikacje można wymienić na nowe, dla których chmura będzie naturalnym środowiskiem pracy. Niektóre z aplikacji mogą pozostać w swoim środowisku. Od strony inwestycji przygotowanie migracji aplikacji to najbardziej skomplikowany etap wdrożenia i większość firm będzie potrzebowała wsparcia. Fujitsu świadczy usługi konsultacji za pomocą ogólnoeuropejskiej organizacji, utworzonej w celu wsparcia firm, które planują taką migrację. Instalacja jest bezproblemowa, ale należy rozważyć lokalizację, w której odbędzie się instalacja DI Block. Nie musi być to serwerownia w podziemiach siedziby firmy.

Kto to obsłuży?

Jeśli dział IT nie ma zasobów lub wiedzy, by uruchomić środowisko i je później utrzymać, można dokonać transferu wiedzy za pomocą systemu szkoleń. Firma może wybrać inną drogę. Proces migracji i późniejszego utrzymania może wykonać Fujitsu. Mamy zestaw globalnych centrów dostarczania usług, zarówno wsparcia technicznego, jak i zdalnego zarządzania oraz utrzymania aplikacji. Połączenie usług zapewni utrzymanie przez nas firmowych aplikacji. Każdy poziom jest możliwy, od utrzymywania serwerów lub środowiska chmury, zarządzania pojemnością, przez systemy operacyjne i aplikacje biznesowe, aż po wsparcie techniczne. Jedno z takich centrów znajduje się w Polsce, w Łodzi, najbliższe centrum operacyjne znajduje się w Kazaniu w Rosji, ale posiadamy także centra w innych częściach świata.


TOP 200