Będzie większa konkurencja

Ze Stevem Folanem, konsultantem wiodącym w Atos Consulting, rozmawia Antoni Bielewicz.

Ze Stevem Folanem, konsultantem wiodącym w Atos Consulting, rozmawia Antoni Bielewicz.

Jakie wyzwania czekają banki i dostawców IT w związku z MiFID?

Będzie większa konkurencja

Stev Folan

Banki muszą sprawdzić, w jakim stopniu będą zmuszone dopasować istniejące systemy do nowych warunków biznesowych. Być może nowe przepisy przyczynią się do podjęcia decyzji o zakupie albo współdzieleniu pewnych usług związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby informacji, typowych dla całego sektora.

Dostawcy IT powinni pomyśleć o nowych, specyficznych usługach wokół MiFID, które zabezpieczą dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę związaną ze sferą compliance i równocześnie dostarczą nowe rozwiązania dla zintegrowanego europejskiego rynku usług finansowych.

Co właściwie Markets in Financial Instruments Directive oznacza dla banków?

Wspólny rynek usług finansowych przyczyni się do zwiększenia konkurencji, a klienci banków będą mogli liczyć na lepsze warunki umów.

Czy nowa dyrektywa będzie wiązała się ze wzrostem nakładów na IT?

Wymogi MiFID w zakresie przechowywania i wydobywania informacji mogą przyczynić się do wzrostu popytu na pewne elementy infrastruktury.

Jak okazję na wzrost wydatków w związku z MiFID chce wykorzystać Atos Origin?

Przede wszystkim świadcząc usługi analityczne (health checks), polegające na sprawdzeniu potencjalnych obszarów, które będą wymagały usprawnienia, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji klienta i doradztwa w obszarze strategii. W przyszłości zamierzamy zaoferować usługi optymalizacji i oceny procesów związanych z of MiFID dla banków planujących ekspansję ponadgraniczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200