Wideo

IDG SEMAFOR 2021
Holistyczne podejście do automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji