Wideo

Jakie są rekomendacje dla instytucji publicznych dotyczące wykorzystania sieci WLAN?
Jakie są wyniki kontroli NIK dotyczące bezpieczeństwa publicznych systemów IT?