NetSight Console

System NetSight jest kompleksowym narzędziem do zarządzania i administrowania infrastrukturą sieciową, pozwalającym w pełni wykorzystać zalety wynikające z funkcjonalności Secure NetworksTM. Rozproszona architektura systemu klient/serwer pozwala administratorowi na zalogowanie się do serwera NetSight z każdego miejsca w sieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.