NetSight Console

System NetSight jest kompleksowym narzędziem do zarządzania i administrowania infrastrukturą sieciową, pozwalającym w pełni wykorzystać zalety wynikające z funkcjonalności Secure NetworksTM. Rozproszona architektura systemu klient/serwer pozwala administratorowi na zalogowanie się do serwera NetSight z każdego miejsca w sieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.