Koncepcja Enterasys Secure Networks

Architektura Secure NetworksTM została zaprojektowana tak, aby można było ją wdrażać etapowo - zależnie od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki Secure NetworksTM możliwe jest utworzenie modelu sieci, opartego na wcześniej zdefiniowanej polityce bezpieczeństwa. Model taki będzie określał prawa dostępu użytkowników do danej aplikacji oraz ruch na jaki jest zezwolenie w sieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.