Koncepcja Enterasys Secure Networks

Architektura Secure NetworksTM została zaprojektowana tak, aby można było ją wdrażać etapowo - zależnie od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki Secure NetworksTM możliwe jest utworzenie modelu sieci, opartego na wcześniej zdefiniowanej polityce bezpieczeństwa. Model taki będzie określał prawa dostępu użytkowników do danej aplikacji oraz ruch na jaki jest zezwolenie w sieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.