Osobista odpowiedzialność członków zarządu - jak minimalizować ryzyka?

Piotr Czublun, radca prawny CMS Cameron McKenna przedstawia zagadnienia związane z właściwym skonstruowaniem kontraktu menedżerskiego, odpowiednimi procedurami pozwalającymi na monitorowanie procesu zaciągania zobowiązań przez spółkę, instrumentami prawnymi pozwalającymi na wyłączenie odpowiedzialności oraz ubezpieczeniami D&O.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.