Osobista odpowiedzialność członków zarządu - jak minimalizować ryzyka?

Piotr Czublun, radca prawny CMS Cameron McKenna przedstawia zagadnienia związane z właściwym skonstruowaniem kontraktu menedżerskiego, odpowiednimi procedurami pozwalającymi na monitorowanie procesu zaciągania zobowiązań przez spółkę, instrumentami prawnymi pozwalającymi na wyłączenie odpowiedzialności oraz ubezpieczeniami D&O.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.