PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. pracuje na nowoczesnym systemie informatycznym dostarczonym przez Kom-Pakt Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego świadczy usługi dostarczania wody dla Częstochowy i okolic. Posiada oddziały w Olsztynie (pod Częstochową) oraz Kłobucku. Przedsiębiorstwo obsługuje sieć magistrali i rurociągów o długości 2202 km. Firma eksploatuje drugą co do wielkości w Polsce sieć wodociągową. Procesy oczyszczania ścieków realizowane są w 7 oczyszczalniach. Sieć kanalizacji sanitarnej ma długość 934 km. PWiK o. Częstochowskiego S.A. jest jednym z nielicznych firm świadczących usługi komunalne, które wdrożyło i uzyskało certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zatrudnienie w spółce na dzień dzisiejszy to ponad 500 osób.

Firma poszukiwała wydajnego systemu ERP, wybrała Microsoft Dynamics AX.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.