Hybryda jako świetny model wdrożenia chmury

Tradycyjne rozwiązania chmurowe mogą nie sprawdzić się w wielu przedsiębiorstwach. W niektórych przypadkach chmura może okazać się wyzwaniem i napotkamy na takie wady jak ryzyko nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej (tzw. vendor lock-in), ograniczony wybór usług, funkcji i rozwiązań, czy potencjalnie wysokie koszty transmisji danych pomiędzy firmowym data center a infrastrukturą dostawcy usług chmurowych.

W ostatnim czasie podejście do modelu chmury stało się jednak bardziej dojrzałe. Dla firm coraz częściej jasne staje się to, że chmura doskonale sprawdza się w modelu hybrydowym/multi-cloud. Model ten zakłada tworzenie środowiska IT, które opiera się na połączeniu modelu chmury prywatnej i publicznej, przy zachowaniu możliwości jednoczesnego wykorzystania usług oferowanych przez wielu, często konkurujących ze sobą dostawców usług chmurowych. Koncepcja multi-cloud w połączeniu z podejściem hybrydowym daje więc możliwość zachowania kontroli nad kluczowymi aplikacjami i danymi, w dodatku bez kompromisów w zakresie wykorzystania zasobów chmury publicznej oraz łatwego skalowania.

W materiale PDF wyjaśniamy, dlaczego warto postawić na podejście hybrydowe. Tłumaczymy też, dlaczego niezbędne staje się zapewnienie interoperacyjności wszystkich dostępnych usług i środowisk, oraz ujednolicenie i centralizacja procesów dostarczania, zarządzania oraz rozliczania poszczególnych zasobów, niezależnie od modelu w jakim są oferowane. Tutaj wskazujemy rozwiązanie hybrydowe Deutsche Telekom Europe (T-Mobile), które łączy infrastrukturę lokalnego data center z usługami udostępnianymi przez zewnętrznych dostawców chmurowych. T-Mobile świetnie wspiera w realizacji projektów modernizacji środowisk IT za sprawą łatwej integracji usług chmurowych w ramach szerokiej oferty Next Generation Data Center.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Pobierz materiał
Najpopularniejsze
Bezpieczeństwo firmowych danych z pakietem Microsoft 365
Bezpieczeństwo IT - systemy odporne na ataki typu ransomware
Outsourcing usług i zasobów IT
Zrozumieć Process Mining