Hybryda jako świetny model wdrożenia chmury

Tradycyjne rozwiązania chmurowe mogą nie sprawdzić się w wielu przedsiębiorstwach. W niektórych przypadkach chmura może okazać się wyzwaniem i napotkamy na takie wady jak ryzyko nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej (tzw. vendor lock-in), ograniczony wybór usług, funkcji i rozwiązań, czy potencjalnie wysokie koszty transmisji danych pomiędzy firmowym data center a infrastrukturą dostawcy usług chmurowych.

W ostatnim czasie podejście do modelu chmury stało się jednak bardziej dojrzałe. Dla firm coraz częściej jasne staje się to, że chmura doskonale sprawdza się w modelu hybrydowym/multi-cloud. Model ten zakłada tworzenie środowiska IT, które opiera się na połączeniu modelu chmury prywatnej i publicznej, przy zachowaniu możliwości jednoczesnego wykorzystania usług oferowanych przez wielu, często konkurujących ze sobą dostawców usług chmurowych. Koncepcja multi-cloud w połączeniu z podejściem hybrydowym daje więc możliwość zachowania kontroli nad kluczowymi aplikacjami i danymi, w dodatku bez kompromisów w zakresie wykorzystania zasobów chmury publicznej oraz łatwego skalowania.

W materiale PDF wyjaśniamy, dlaczego warto postawić na podejście hybrydowe. Tłumaczymy też, dlaczego niezbędne staje się zapewnienie interoperacyjności wszystkich dostępnych usług i środowisk, oraz ujednolicenie i centralizacja procesów dostarczania, zarządzania oraz rozliczania poszczególnych zasobów, niezależnie od modelu w jakim są oferowane. Tutaj wskazujemy rozwiązanie hybrydowe Deutsche Telekom Europe (T-Mobile), które łączy infrastrukturę lokalnego data center z usługami udostępnianymi przez zewnętrznych dostawców chmurowych. T-Mobile świetnie wspiera w realizacji projektów modernizacji środowisk IT za sprawą łatwej integracji usług chmurowych w ramach szerokiej oferty Next Generation Data Center.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma T-mobile Polska S.A.. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z instytucji publicznych.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.