Skuteczne przejście do chmury - najlepsze praktyki

Zalety wynikające z przejścia do chmury są bardzo korzystne dla firm. Migracja umożliwia firmom wykorzystanie możliwości najnowszych innowacji technologicznych do rozwoju biznesu, przy zachowaniu skalowalności wydatków i inwestycji w zasoby IT. Jednocześnie firmy, które zdecydują się na chmurę, będą mogły sprawniej podejmować decyzje, ponieważ te będą opierały się na danych. W obecnych czasach prowadzenie biznesu data-driven, czyli napędzanego przez dane, pozwala wypracowywać przewagę konkurencyjną i przyspieszać rozwój.

Aby jednak czerpanie korzyści z chmury było możliwe, musimy przeprowadzić wdrożenie w sposób możliwie najbardziej optymalny. Specjaliści z Deutsche Telekom (T-Mobile) są w stanie pomóc i wskazują trzy kluczowe kroki do podjęcia. Jak zauważa Boris Demitrovič, konsultant biznesowy ICT Solutions w Deutsche Telekom, dla firm kluczowe jest dziś inteligentne przejście do chmury. "Jako partner w procesie migracji nie tylko oferujemy firmom pomoc w przejściu do chmury publicznej, ale działamy jako transparentny partner gotowy otwarcie doradzić najlepsze rozwiązanie" - zauważa ekspert.

Jak zatem sprawnie dokonać migracji? W materiale PDF opisujemy w szczegółach 3 najważniejsze kroki. Pierwszym jest identyfikacja problemu, gdzie określamy co jest nam potrzebne i dlaczego, aby faktycznie móc podejmować decyzje oparte na danych. Drugi krok to ocena obecnego środowiska IT, która pozwoli wskazać optymalne rozwiązanie chmurowe dla naszego biznesu, z punktu widzenia informatycznego i biznesowego. I trzeci krok - modernizacja aplikacji i migracja do chmury. To już konkretne wdrożenie, które w materiale opisujemy na przykładzie przeniesienia wewnętrznego data hubu do chmury publicznej Microsoft Azure Cloud Storage. To projekt, nad którym pracowała firma Trenkwalder we współpracy z partnerem Deutsche Telekom. Migracja odbyła się w rekordowo krótkim czasie dzięki temu, że wcześniej przeprowadzono proces oceny chmury.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma T-mobile Polska S.A.. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z instytucji publicznych.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.