QUMULO i HPE - wysoka wydajność, efektywność kosztowa

Qumulo wraz z HPE oferują innowacyjne rozwiązanie, wykorzystujące hybrydową pamięć masową i nowoczesne serwery. Pozwala ono na uzyskanie ujednoliconego i efektywnego kosztowo prowadzenia i zarządzania systemami obrazowania PACS. Koniec z silosowymi systemami i wysokimi kosztami!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Wideo są IDG Poland S.A., firma Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. Wideo skierowane jest do specjalistów ds. technologii z firm działających w wybranych branżach.
Udostępnienie materiału Wideo to usługa, w której masz możliwość obejrzenia wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Wideo jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.