SD-WAN - kluczowa technologia komunikacji

W badaniu Frost & Sullivan Global Cloud przeprowadzonym wśród użytkowników końcowych 80% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że strategia chmury jest niezbędna dla zachowania konkurencyjności wielu branż.

W ciągu ostatnich pięciu lat technologie chmurowe stały się integralną częścią strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, a wskaźniki adopcji rosną w przypadku wszystkich rodzajów chmur. W opracowanym badaniu 52% respondentów stwierdziło, że wdrożyło chmurę IaaS, a ponad 80% stwierdziło, że w ciągu dwóch lat będzie korzystać z jednego z kilku dostępnych modeli chmurowych u operatorów.

Zwiększenie dostępności lub czasu działania aplikacji oraz szybsze dostarczanie aplikacji użytkownikom to jedne z pięciu najważniejszych powodów, dla których firmy decydują się na korzystanie z chmury. Jednak wdrożenie i utrzymanie bezpiecznej, wydajnej sieci WAN, która umożliwia efektywny dostęp do aplikacji opartych na chmurze, może być kosztowne i skomplikowane dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych. Rozwiązania SD-WAN automatyzują proces wyboru sieci i oddają kontrolę nad sterowaniem ruchem w ręce administratorów sieci organizacji, aby umożliwić bezpośrednie połączenie z internetem do aplikacji opartych na chmurze.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.