Audyt bezpieczeństwa IT w firmie średniej wielkości

Firmy o nieskomplikowanej strukturze organizacyjnej z reguły nie mają komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. W związku z tym kiedy pojawia się potrzeba dokonania niezależnej oceny zarządzania środowiskiem IT i bezpieczeństwem informacji, to przychodzi czas na poszukiwanie zewnętrznego dostawcy. Rzadko zdarza się, aby małej lub średniej wielkości organizacja z samej inicjatywy kierownictwa, bez motywacyjnego wsparcia zewnętrznych czynników, poszukiwała potwierdzenia prawidłowości rozwoju i działania swoich wewnętrznych usług informatycznych i bezpieczeństwa aktywów informacyjnych. Potrzeba audytu wynika najczęściej z przyczyn pochodzących spoza organizacji. Pierwszą z nich jest regulacja stosowana bezpośrednio lub pośrednio (a pośrednia potrzeba to wymaganie ważnego klienta), drugą zaś wykryty incydent bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym materiałem nt. audytu bezpieczeństwa IT w Państwie firmie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.