Inwestycje w IT, pandemia i chmura

W jakie systemy i aplikacje inwestowały polskie firmy w ostatnim roku i jakie mają plany na najbliższe lata? Na te pytania odpowiada badanie ankietowe przeprowadzone w sierpniu 2020 przez Computerworld.

Badanie miało przede wszystkim na celu określenie, jakie są plany firm związane z inwestycjami w systemy IT oraz jak pandemia i związany z nią kryzys ekonomiczny wpłynęły na biznes.

Analiza wyników pozwala na wyciągnięcie kilku ciekawych wniosków, które nie są oczywiste.

Więcej szczegółowych danych i płynących z ich analizy wniosków można znaleźć w pełnej wersji raportu Computerworld „Inwestycje w IT, pandemia i chmura”, którego partnerem jest firma IFS.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.