Bezpieczny dostęp zdalny dla wszystkich pracowników

Przedsiębiorstwa stoją w obliczu wielu różnych potencjalnych sytuacji kryzysowych, takich jak choroby, powodzie, huragany i przerwy w dostawie prądu. Wdrożenie planu ciągłości biznesowej jest niezbędne do tego, aby przedsiębiorstwo było zdolne do utrzymania ruchu w przypadku niesprzyjających okoliczności oraz przygotowane na potencjalne katastrofy.

Przedsiębiorstwa przygotowujące plan ciągłości biznesowej muszą zakładać, że nie będą mogły wykonywać zwykłej działalności w dotychczasowych obiektach. Zdolność do umożliwienia pracownikom pracy zdalnej jest niezbędna w celu zagwarantowania zarówno ciągłości działania, jak i bezpieczeństwa. Firma Fortinet oferuje w tym kontekście zintegrowane rozwiązanie do obsługi pracy zdalnej. Zapory sieciowe następnej generacji (NGFW) FortiGate mają wbudowane funkcje obsługi wirtualnych sieci prywatnych (VPN) opartych na protokole IPsec, aby umożliwić pracownikom zdalnym bezpieczne połączenie z siecią przedsiębiorstwa. Dzięki ochronie urządzeń końcowych realizowanej przez rozwiązanie FortiClient oraz uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA) realizowanemu przez rozwiązanie FortiAuthenticator, przedsiębiorstwo może bezpiecznie obsługiwać pracowników zdalnych i utrzymywać ciągłość biznesową.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.