Wdrażanie innowacji cyfrowych dzięki architekturze Fortinet Security Fabric

Przedsiębiorstwa szybko wdrażają inicjatywy z zakresu innowacji cyfrowych, aby intensywniej rozwijać swoją działalność, obniżać koszty, poprawiać wydajność i zapewniać klientom lepsze doświadczenia. Typowe przykłady takich inicjatyw obejmują przenoszenie aplikacji i procesów do chmury, wdrażanie w sieci przedsiębiorstwa urządzeń związanych z Internetem rzeczy oraz rozszerzanie zasięgu działalności o nowe oddziały.

Wspomnianemu rozwojowi infrastruktury towarzyszą również zagrożenia dla bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo musi zatem poradzić sobie z coraz większą powierzchnią ataku, zaawansowanymi zagrożeniami, rosnącą złożonością infrastruktury i coraz większą liczbą przepisów do uwzględnienia. Aby osiągnąć pożądane wyniki innowacji cyfrowych przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu ryzykiem i ograniczaniu złożoności, przedsiębiorstwo potrzebuje zatem platformy chroniącej przed cyberatakami, która zapewni widoczność całego środowiska oraz udostępni narzędzia umożliwiające łatwe zarządzanie zarówno bezpieczeństwem, jak i operacjami sieciowymi.

Architektura Fortinet Security Fabric spełnia te kryteria, ponieważ oferuje kompleksowe, zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązania, w tym szczególnie zabezpieczone funkcje sieciowe, dostęp do sieci oparty na zasadzie zerowego zaufania, ochronę chmury dynamicznej oraz mechanizmy zabezpieczające korzystające ze sztucznej inteligencji (AI). Ofertę Fortinet uzupełnia ekosystem doskonale zintegrowanych rozwiązań innych producentów, które minimalizują luki w architekturze zabezpieczeń przedsiębiorstwa i maksymalizują zwrot z inwestycji we wspomniane zabezpieczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.