Bezpieczny dostęp zdalny dla pracowników administracji

Administracje krajowe stoją w obliczu wielu różnych potencjalnych sytuacji kryzysowych, takich jak choroby, powodzie, huragany i przerwy w dostawie prądu. W takich przypadkach muszą zatem działać jako centrum koordynacji i zarządzania oraz komunikować się z obywatelami w sposób otwarty i transparentny. Wdrożenie planu ciągłości biznesowej jest niezbędne do tego, aby administracja była zdolna do działania w przypadku niesprzyjających okoliczności oraz przygotowana na potencjalne katastrofy. Nastały bowiem nowe czasy, w których pracownicy administracji mogą musieć pracować zdalnie.

Instytucje przygotowujące plan ciągłości biznesowej muszą zakładać, że nie będą mogły wykonywać zwykłej działalności w dotychczasowych obiektach. Zdolność do umożliwienia pracownikom pracy zdalnej jest niezbędna w celu zagwarantowania zarówno ciągłości działania, jak i bezpieczeństwa. Firma Fortinet oferuje w tym kontekście zintegrowane rozwiązanie do skalowalnej obsługi pracy zdalnej. Zapory sieciowe następnej generacji (NGFW) FortiGate mają wbudowane funkcje obsługi wirtualnych sieci prywatnych (VPN) opartych na protokołach SSL i IPsec, aby umożliwić pracownikom zdalnym bezpieczne połączenie z siecią danej instytucji bez konieczności wykupienia dodatkowych licencji. Dzięki ochronie urządzeń końcowych realizowanej przez rozwiązanie FortiClient oraz uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA) realizowanemu przez rozwiązanie FortiAuthenticator, instytucja może bezpiecznie obsługiwać pracowników zdalnych i utrzymywać ciągłość biznesową.

Poznaj więcej szczegółów na temat zabezpieczeń pracy zdalnej dedykowanych dla sektora administracji publicznej! Pobierz artykuł

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.