Jak dogonić cyfrową transformację w dobie koronawirusa

Nagła zmiana na pracę zdalną wywołana koronawirusem była testem – szczególnie dla dużych firm. Dotyczyło to zwłaszcza ich technologicznej gotowości do umożliwienia pracownikom pracy w trybie home office. Płynne przejście na nowy dla wielu firm model wymagało bowiem gotowych, sprawnych narzędzi. Nie wszystkim było łatwo sprostać temu wyzwaniu.

Należy tutaj podkreślić , że przeciętna polska firma wg danych Eurostatu raczej nie była na to gotowa. Tylko ok. 12 proc. przedsiębiorstw w Polsce korzysta np. z usług cloud computingu, co daje do myślenia. Oznacza to, że wiele firm w żaden sposób nie wykorzystuje potencjału wynikającego z cyfrowej transformacji.

W dłuższej perspektywie czasowej problem nie kończy się tylko na pracy zdalnej. W grę wchodzi także efektywność pracy związana z wymianą informacji, zwiększenie wydajność i rentowności, optymalizacja kosztów, czy też podniesienie konkurencyjność firmy i znalezienie nowych sposobów dotarcia do klientów końcowych.

Nowoczesne przedsiębiorstwa muszą więc podjąć decyzję, w jaki sposób dostosować się do nowych wyzwań oraz jakie działania podjąć w celu poprawy wydajności, dotarcia do nowych rynków i optymalizacji łańcuchów dostaw. W większości przypadków oznacza to wykorzystanie nowych technologii oraz zmianę sposobu podejścia do danych cyfrowych w firmie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do pobrania bezpłatnego e-booka „Jak dogonić cyfrową transformację w dobie koronawirusa”.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.