Trzy przypadki transformacji oddziałów przedsiębiorstwa za pomocą technologii Fortinet SECURE SD-WAN

Transformacja cyfrowa (DX) tradycyjnych sieci w oddziałach oferuje szereg korzyści dla rozproszonego przedsiębiorstwa. Wiele przedsiębiorstw zastępuje swoje sieci rozległe o ograniczonej wydajności sieciami rozległymi definiowanymi programowo (SD-WAN), które zapewniają szybsze połączenia, oszczędności i inne korzyści. Sieciom SD-WAN towarzyszą jednak również określone wyzwania. Oferowane przez firmę Fortinet zapory następnej generacji (NGFW) FortiGate obejmują technologię Secure SD-WAN, która w ramach jednego rozwiązania zapewnia zarówno funkcje sieciowe, jak i funkcje zabezpieczeń. Funkcje te pozwalają uzyskać odpowiedni poziom widoczności i kontroli aplikacji oraz wysokiej jakości połączenia audio i wideo, a także umożliwić skonsolidowane zarządzanie sieciami i zabezpieczeniami w oddziałach oraz zapewnić zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami. Na trzech poniższych przykładach przedstawiono sposób, w jaki rozwiązania firmy Fortinet pozwalają skorzystać ze wszystkich zalet architektury SD-WAN bez uszczerbku dla bezpieczeństwa sieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Fortinet, Inc. Whitepaper ten skierowany jest do osób związanych z technologią z różnych branż.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.