Raport z badania: Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw

W dobie konkurencyjnej gospodarki o rynkowym sukcesie coraz częściej decydują technologia i przemyślana strategia wykorzystania narzędzi cyfrowych w prowadzeniu biznesu. To ważne czynniki cyfrowej transformacji, rozumianej jako zintegrowany proces zmian organizacji za pomocą cyfrowych narzędzi. Dzięki nowym technologiom firmy są zdolne do zmiany modeli biznesowych, innowacyjnych działań i budowania nowych relacji z klientami, jednocześnie nabywając zdolność holistycznego spojrzenia na wszystkie swoje procesy. Cyfrową transformację każde z przedsiębiorstw może rozumieć inaczej.

W listopadzie br. redakcja Computerworld postanowiła sprawdzić, jak wygląda proces transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. W badaniu wzięło udział 102 przedstawicieli polskich firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, a więc średnie i duże organizacje, posiadające dojrzałą strukturę i dysponujące własnymi działami IT.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.