CIO Insight. Wyzwania cyfrowej transformacji

W badaniu CIO Insight „Wyzwania cyfrowej transformacji” przeprowadzonym przez Klub CIO jesienią br. we współpracy z firmą Matrix42, udział wzięło 66 szefów informatyki z firm działających w Polsce.

O co pytaliśmy?

  • Czy firma prowadzi cyfrową transformację?
  • Kto odpowiada za cyfrową transformację?
  • Jakie są przeszkody i wyzwania w procesie cyfrowej transformacji?
  • Co zmotywowało firmę do rozpoczęcia cyfrowej transformacji?
  • Co jest wyzwaniem dla organizacji IT?

Podstawowe wyniki

  • Blisko 3/4 firm prowadzi cyfrową transformację
  • W 8 na 10 przypadków firm nieprowadzących cyfrowej transformacji główną przeszkodą są postawa zarządu i kultura organizacyjna
  • 40% firm dąży do wyprzedzenia konkurencji i otwarcia na nowe technologie dzięki cyfrowej transformacji
  • Kultura organizacji (45%) i kultura jakości danych (43%) to naczelne bariery dla firm prowadzących transformację cyfrową

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.