The Business Value of IFS Enterprise Solutions with Industry-Specific Use Cases

Organizations in all vertical markets are being disrupted by competitors, customers, and outdated notions of how to achieve incremental innovation. Amid this disruption, organizations are looking to technology to solve some of their innovation challenges, address business processes across the asset and customer life cycle, and help scale the business to deliver new revenue streams, enhanced customer experiences, and more efficient business processes.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.