Case Study - migracja do chmury obliczeniowej Polcom w firmie Protech

Przed migracją do chmury obliczeniowej, Protech stał przed wyzwaniem przeprowadzenia procesu informatyzacji w firmie. Spółka przez kilkanaście lat posiadała własną serwerownię. Wymagała ona regularnego serwisowania oraz modernizacji. Zapewnianie bezpiecznych warunków dla infrastruktury IT, stawało się kolejnym angażującym obszarem, który nie stanowił trzonu działalności dla firmy produkcyjnej.

Dokładna analiza finansowa wykazała, że alternatywny model pozyskania informatyki – czyli infrastruktura w modelu cloud computing – przyczyni się do znacznej optymalizacji kosztów IT w przedsiębiorstwie oraz pozwoli kontrolować koszty inwestycyjne, związane z zakupem i modernizacją infrastruktury informatycznej w firmie.

Zapraszamy do zapoznania się ze studium przypadku wdrożenia rozwiązań Polcom w firmie Protech.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.