Jak policzyć przejście do chmury?

Problem z liczeniem oraz obawa o nadmierne koszty to jeden z najczęściej przytaczanych argumentów przeciwników chmury. Nic dziwnego, że raptem 10% wszystkich przedsiębiorstw korzysta przynajmniej z jednej usługi chmurowej (dane GUS za rok 2017). Zebranie i udostępnienie klarownej informacji finansowej to dobry sposób, aby zyskać sojuszników w organizacji, którzy będą beneficjentami i sponsorami projektu. Jak zatem policzyć (nie tylko finansowe) koszty przejścia do chmury?

Według przywołanych wcześniej danych GUS, 26% analizowanych przedsiębiorstw obawia się wysokich kosztów wykorzystania chmury. W grupie największych firm odsetek ten spada do 20%. Jednym z ważniejszych wydatków ponoszonych już na początku przejścia do chmury są koszty migracji. Czy koszty te są rzeczywiście tak wysokie? Każdy menedżer powinien sprawdzić to sam, analizując własny przypadek, nie oglądając się na opinie konkurentów, którzy być może nie próbowali tego policzyć.

Policzenie kosztów przejścia do chmury wymaga oszacowania lub zdefiniowania czasu, zakresu migrowanej infrastruktury i sposobu migracji. To przełoży się na poziom zaangażowania pracowników, rodzaj użytego oprogramowania i użytą infrastrukturę np. dodatkowe łącze internetowe.

Przygotowanie do inwentury warto zacząć od inwentaryzacji infrastruktury, która będzie migrowana. W ten sposób uda się nakreślić skalę przedsięwzięcia oraz inne elementy tego procesu: czas i sposób migracji. Migrację do chmury można przeprowadzić zakładając dopuszczalną przerwę w dostępności lub jeśli wymagane, zachowując ciągłość działania migrowanych systemów i usług i systemów. Głównym kosztem będą tutaj niedostępność systemów np. brak realizacji zamówień, albo dodatkowe koszty wynikające z obsługi dwóch równoległych środowisk.

Czas potrzebny na przeprowadzenie migracji wymaga zaplanowania pracy zespołu projektowego. Część pracowników wykona powierzone im zadania migracji w ramach obowiązków, część otrzyma za to wynagrodzenie. W budżecie warto też zarezerwować fundusze na premie dla wszystkich zaangażowanych osób. Do kosztów pracy dochodzą koszty zasobów – łączy sieciowych czy licencji na oprogramowanie.

ATM wymienia pięć kroków, które należy podjąć, aby rzetelnie policzyć koszty migracji do chmury:

1. Zinwentaryzuj infrastrukturę, którą przenosisz do chmury. Dzięki temu poznasz skalę przedsięwzięcia, co będzie determinować kolejne elementy procesu: czas i sposób migracji.

2. Wyznacz czas migracji. Nie tylko faktyczny czas migrowania danych, ale datę rozpoczęcia operacji i termin, w którym powinna być zrealizowana.

3. Sprecyzuj czas niedostępności. Zaznacz, jak duże przerwy są dopuszczalne w działaniu usług.

4. Wybierz sposób migracji. Odpowiedz sobie na pytanie, jak to zrobisz. Możesz wybrać migrację ręczną lub automatyczną i zdecydować, czy ma być robiona od zera, częściowa czy rolowana.

5. Określ zaangażowanie pracowników i narzędzia. Kiedy już poznasz czas, plan i sposób migracji, łatwiej dobierzesz niezbędne narzędzia i zaplanujesz pracę zespołu.

Poświęcony tym zagadnieniom materiał, przygotowany przez spółkę ATM - dostawcę platformy Atman Cloud, jasno wskazuje istotne pozycje kosztowe w procesie migracji do chmury oraz zawiera garść podpowiedzi i sugestii dla szefów firm, dyrektorów finansowych i menedżerów IT, przydatnych na etapie podejmowania decyzji oraz planowania budżetu przedsięwzięcia.

W materiale znajdziesz również przykłady trzech firm z branż e-commerce, retail oraz wytwórstwa przemysłowego, które zdecydowały się na migrację swoich systemów do chmury, z omówieniem głównych kosztów, które musiały ponieść, aby przeprowadzić projekt z sukcesem.

Zapraszamy do lektury!

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Pobierz materiał
Najpopularniejsze
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.
Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Na drodze do cyberodporności