Spójność technologiczna: Najlepsze serwery + oprogramowanie

Rozsądny wybór dwóch podstawowych składników infrastruktury informatycznej, czyli serwerów i sieciowego systemu operacyjnego jest zadaniem trudnym, pracochłonnym i dość skomplikowanym.

Duża liczba czynników czysto technicznych oraz biznesowych, które trzeba uwzględnić, a także zmienność w czasie tych ostatnich nie ułatwiają zadania. Co do zasady, końcowy efekt musi dać rozwiązanie, które jest optymalne przynajmniej pod względem:

- kosztów,

- niezawodności,

- elastyczności w wykorzystaniu zasobów dyskowych,

- płynnego wykorzystania mocy obliczeniowej,

- skalowalności całego rozwiązania,

- niskiego łącznego kosztu posiadania.

Podejmowane decyzje muszą uwzględniać także przewidywany rozwój technologii informatycznych oraz zmiany sposobu wykorzystania serwerów w przyszłości. Mogą się pojawić nowe opcje wyborów dotyczących architektury, modularności, środowisk operacyjnych, oprogramowania i usług chmurowych.

Mając przed sobą wybór platformy serwerowej oraz sieciowego systemu operacyjnego trzeba także pamiętać, że kluczową rolę w uzyskaniu odpowiedniego efektu końcowego gra ich wzajemne współdziałanie i stopień wykorzystania możliwości obu składników.

Na światowym, jak i na polskim rynku, liderem wśród dostawców serwerów dla biznesu jest już od wielu lat HPE. W zależności od wielkości firmy oraz potrzeb informacyjnych i usług, zawsze można dobrać odpowiedni model serwera z linii ProLiant oraz edycję systemu Windows Server 2016 tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i efektywność pracy.

Poznaj synergię doskonałą. Zapraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.