Nowoczesne systemy zarządzania danymi

Przechowywanie i przetwarzanie danych w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest traktowane jak każdy normalny proces biznesowy podlegający takim samym regułom związanym z optymalizacją kosztów, procesem inwestowania i rozliczania, mierzenia efektywności biznesowej i analizy całkowitych kosztów posiadania.

W ostatnich pięciu latach przemiany w budowie infrastruktury informatycznej nabrały wyraźnego przyśpieszenia. Powstały bardzo wydajne chmury publiczne, a rozbudowywane data center znacznie rozszerzyły zakres swoich usług. W ich ślad poszły przedsiębiorstwa, które wybrały różne ścieżki rozwoju – od przeniesienia wszystkiego co możliwe do chmury aż po samodzielną budowę, utrzymanie i rozbudowę własnych, pilnie strzeżonych data center.

Przeczytaj bezpłatny poradnik i poznaj nowoczesne systemy do zarządzania danymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.