IFS APPLICATIONS - sektor konstrukcyjno budowlany i infrastruktury

Prognozowany rozwój globalny sięgający 4% wskazuje, że branża konstrukcyjno-budowlana i infrastrukturalna jest w dobrej kondycji, a łączna wartość rynku osiągnie do 2020 r. poziom 10,3 biliona USD. Jednak by rozwój ten przyniósł korzyści, należy przygotować się na przyszłe wyzwania – i zamienić je w możliwości.

IFS Applications zapewnia elastyczność umożliwiającą zarządzanie wszystkimi rodzajami kontraktów za pomocą jednego zintegrowanego rozwiązania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.