Kompendium wiedzy: sprawozdawczość obligatoryjna i znowelizowana ustawa AML

Brak jednolitych standardów dotyczących sprawozdawczości obligatoryjnej, obowiązków kalkulacyjnych, a także technicznych aspektów raportowania, okazały się dziesięć lat temu jedną z przyczyn kryzysu ekonomicznego, którego w porę nie przewidziała żadna z instytucji odpowiedzialnych za nadzorowanie sektora bankowego. Dzisiaj liczba regulatorów i regulacji jest nieporównywalnie większa i stale rośnie, stawiając banki przed trudnym wyzwaniem sprostania coraz to nowym obowiązkom. Nowelizacja ustawy AML w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zwiększa jeszcze bardziej wymogi raportowania obligatoryjnego.

Pokazujemy jak robić to prawidłowo, jak zoptymalizować procedury i jakie pułapki czyhają na firmy działające w tej branży.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.