Trendy finansowe w 2018r. Pięć tematów dla planu strategicznego dyrektora finansowego

Według opinii obserwatorów najnowszych trendów, cyfrowa organizacja finansów wkrótce zmieni się nie do poznania. Oznacza to, iż analizy predykcyjne oraz wszystkie operacyjne procesy finansowe staną się w pełni zautomatyzowane, skomputeryzowane i połączone w łańcuchy bloków w postaci ksiąg, a tym samym wyeliminowane zostaną arkusze kalkulacyjne. Technologia już integralną częścią działalności. Z jednej strony oferuje nowe możliwości sprzedaży i nowe modele biznesowe, z drugiej – zapewnia automatyzację procesów i redukcję ręcznych operacji w ramach działań dotyczących finansów. Innowacyjność wspiera organizację w jej dążeniu do zrównoważonego i rentownego rozwoju. Powinna być również jednym z głównych tematów w każdej strategii na 2018, a każdy dyrektor finansowy wraz ze swoim zespołem, powinni przeanalizować jaką rolę odegra w procesie innowacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.