IFS - Zarządzanie produkcją

Dla producentów możliwość kontrolowania nakładów pracy i kosztów materiałowych jest od zawsze czynnikiem kluczowym i to się nie zmieni, tak samo jak potrzeba maksymalizacji przychodów. Równie ważne jest dla nich szybkie spełnianie potrzeb klientów. Nie wolno również bagatelizować zapasów magazynowych ani umiejętności kontrolowania nakładów pracy (work in process; WIP) w wybranych zakładach, jak również sposobu postępowania ze zróżnicowanymi rozmiarami serii. Działalność należy także prowadzić w sposób zrównoważony, dbając o zarządzanie produktami przez cały cykl życia.

System IFS Applications przekształca wyzwania produkcyjne w możliwości i minimalizuje problemy powiązane z wykonywaniem codziennych działań. Niezależnie od przyjętego modelu (bądź modeli) produkcyjnego przyjazny użytkownikowi system IFS Applications zwiększa produktywność i pomaga w kontrolowaniu zysków. Dzięki doświadczeniu i współpracy z producentami działającymi na skalę globalną, wiemy, że kluczem do sukcesu jest umiejętność słuchania innych. Dlatego właśnie system IFS Applications nie został zaprojektowany tylko z myślą o obsłudze procesów produkcyjnych — nasz system został w dużej mierze zaprojektowany przez samych użytkowników!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.