Lenovo Converged HX Series: szybsze wdrożenie, maksymalna utylizacja, mniejsze koszty.

Technologia ma coraz większy wpływ na biznes. O wiele większy niż wcześniej. Dlatego infrastruktura IT odgrywa coraz większą rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Konsekwentne dostarczanie rezultatów biznesowych wymaga optymalizowania efektywności w skali całego centrum danych. Urządzenia Lenovo™ Converged HX Series, zaprojektowane do współpracy z oprogramowaniem Nutanix™ i napędzane przez procesory Intel® Xeon®, pomagają osiągnąć wyższy poziom produktywności IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.