Lenovo Converged HX Series: szybsze wdrożenie, maksymalna utylizacja, mniejsze koszty.

Technologia ma coraz większy wpływ na biznes. O wiele większy niż wcześniej. Dlatego infrastruktura IT odgrywa coraz większą rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Konsekwentne dostarczanie rezultatów biznesowych wymaga optymalizowania efektywności w skali całego centrum danych. Urządzenia Lenovo™ Converged HX Series, zaprojektowane do współpracy z oprogramowaniem Nutanix™ i napędzane przez procesory Intel® Xeon®, pomagają osiągnąć wyższy poziom produktywności IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.