Przygotowania do RODO w polskich organizacjach

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych będzie miało krytyczne znaczenie dla organizacji przetwarzających dane. Dowiedz się, jak przebiegają przygotowania w polskich przedsiębiorstwach oraz jak na tym tle prezentuje się Twoja firma.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.