Przygotowania do RODO w polskich organizacjach

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych będzie miało krytyczne znaczenie dla organizacji przetwarzających dane. Dowiedz się, jak przebiegają przygotowania w polskich przedsiębiorstwach oraz jak na tym tle prezentuje się Twoja firma.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.